W celu wygenerowania tokenu należy rozwinąć zakładkę Tokeny [9], a następnie wybrać Generuj token [10].

 Kolejnym krokiem jest nazwanie tokena oraz nadanie ról.

 Do poprawnego działania programu wymagane są minimum dwie pierwsze role:
  • dostęp do faktur
  • wystawianie faktur

Po wybraniu ról oraz wpisaniu nazwy należy kliknąć przycisk Generuj token [11] .

Kiedy token zostanie wygenerowany należy skopiować go do programu lub zapisać w bezpiecznym miejscu.  

 Tak jak informuje strona, po wyjściu z ekranu nie będzie można podejrzeć tokenu.