W celu wygenerowania tokenu KSeF należy przejść do zakładki KSeF (nowość) [25] lub Ustawienia -> Ustawienia profilu (sekcja Połączenie z systemem KSeF). Jeżeli użytkownik posiada profil należy wybrać przycisk Połącz z KSeF [26]. 

W oknie, które się pojawi należy kliknąć przycisk Uruchom kreator ręcznie [27], lecz można się też wprowadzić token ręcznie [28]. 

W kolejnym kroku można pobrać aplikację e-file ID [29], która jest wymagana do poprawnego działania kreatora. Jeżeli aplikacja e-file ID jest zainstalowana należy zaznaczyć pole Mam już zainstalowaną aplikację e-file ID [30] i kolejno kliknąć Dalej [31].  

W kolejnym kroku należy wybrać jakim podpisem będzie podpisywany dokument (zlecenie wygenerowania tokenu) i kliknąć podpisz [32]. 

 W kroku trzecim przeglądarka wyświetli okienko, w którym należy zlecić otwarcie aplikacji e-file ID [33]. Po otwarciu zewnętrznej aplikacji pojawi się okno logowania profilu zaufanego, należy zalogować się przez profil zaufany lub bank, żeby dokończyć podpisywanie zlecenia wygenerowania tokenu. Krok trzeci może trwać trochę dłużej niż poprzednie.

Kiedy aplikacja przejdzie przez wszystkie kroki, pokaże komunikat o statusie połączenia [34], będzie wtedy można zamknąć okno Połączenie z systemem KSeF [35].

 Po zamknięciu okna powinna wyświetlić się informacja, iż dany profil jest połączony z systemem KSeF [36]

Po zalogowaniu się do serwisu KSeF wygenerowana nazwa tokena [37] będzie widoczna w liście tokenów. Samego tokena nie można podejrzeć, żeby wygenerować token z możliwością podglądu należy to zrobić ręcznie.