Należy wtedy wygenerować nowy token i podpiąć w programie.

Tak, dla każdego profilu trzeba podać token. Profil jest przypisany do numeru NIP. Jeżeli istnieje wiele profili z tym samym numerem NIP, to wciąż trzeba każdemu dodać token.

Obecnie nie ma takiej możliwości, chyba, że wszystkie profile są utworzone dla tego samego NIPu. Można używać jednego tokenu dla profili z tym samym numerem NIP.

Token jest wymagany, żeby podłączyć się do Krajowego Systemu e-Faktur. Dzięki temu będzie można pobrać faktury kosztowe do aplikacji fillup, a także wystawiać i wysyłać do KSeF faktury sprzedaży.

Token można porównać do hasła, jest niezbędny do autoryzacji użytkownika w systemie KSeF.

Zalecamy udostępniać token tylko zaufanym osobom i podmiotom np. księgowej czy dla biura rachunkowego. Osoby mające ten token mogą użyć go do pobrania wcześniej wystawionych faktur lub mogą wystawić nową fakturę.

Nie jest to wymagane, jeżeli token został wygenerowany ręcznie i został zapisany w bezpiecznym miejscu, można używać jednego tokenu dla każdego nowego urządzenia.