Jak wypełnić formularz umowy?

Jak wyglądają formularze typu umowa z dodatkowymi opcjami edycji? Funkcjonalności umowy: automatyczne wypełnianie pól danych osób lub firm z Aktówki, pola tekstowe z podpowiedzią, pola dat, kwot, pola list do wyboru, możliwość dowolnej edycji treści umowy, usuwanie części treści umowy, przywracanie usuniętych danych, dopisywanie swojej treści na formularzu, możliwość eksportu formularza do pliku Word i poddania go dalszej edycji już w Wordzie.