Zespół e-file na bieżąco monitoruje zmiany w prawie, często już na etapie projektów ustaw lub rozporządzeń. Na tej podstawie przygotowujemy nowe wzory deklaracji i druków. Formularze, które ze względu na zmianę przepisów straciły swoją ważność, są odpowiednio oznaczone w bazie fillup jako archiwalne tak, byś świadomie nie mógł przesłać nieaktualnego druku. Dodatkowo w przypadku wszelkich zgłoszeń od użytkowników np. w zakresie aktualności formularzy z urzędów gmin, czy innych wzorów, bezzwłocznie wyjaśniamy sytuację i w przypadku konieczności aktualizacji publikujemy nową wersję druku. Ze względu na liczną grupę użytkowników gwarancją aktualności formularzy i innych danych jest także wykorzystywanie aspektu społecznościowego. Dbając o jakość obsługi, żadnego zgłoszenia czy sugestii nie pozostawiamy bez odpowiedzi.
W naszej działalności często bywa tak, że zanim dany urząd poprawi swoje dane na stronie www lub w oficjalnych bazach, wiemy już o tej zmianie od mieszkańców gminy czy dzielnicy. Po weryfikacji takiego zgłoszenia, wprowadzamy natychmiastowe poprawki.

Autorami umów, pism czy druków, które nie mają charakteru urzędowego, są doświadczeni specjaliści, w szczególności prawnicy lub doradcy podatkowi. Zgodnie z etyką zawodową, przygotowują oni konkretne wzory na zamówienie e-file, a dodatkowo ich odpowiedzialność regulują odpowiednie umowy z nasza spółką.
Należy jednak  pamiętać, że ostatecznie to użytkownik odpowiada za treść umowy!
Wypełniając druk, powinieneś bardzo uważnie przeczytać jego treść w wersji ostatecznej, a w przypadku wątpliwości skonsultować jego poprawność ze specjalistą w danej dziedzinie. Udostępniane przez nas druki, formularze lub umowy należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Należy pamiętać, że podpisując dokument to użytkownik kształtuje nim swoje prawa lub obowiązki, zatem powinien zachować należytą uwagę przy zmianach i wypełnianiu każdego formularza.

Wszystko zależy od jego wielkości oraz złożoności zmiennych i algorytmów, których stworzenia będzie wymagał. Termin każdego wykonania otrzymasz w odpowiedzi na zgłoszenie, ale standardowo nie powinno to trwać dłużej niż 10 dni roboczych.

Tak. Wystarczy na początku otworzyć jeden z wzorów umów fillup, zmienić jej treść  i zapisać. Przy generowaniu kolejnej umowy wystarczy otworzyć ten formularz, odpowiednio uzupełnić dane Klienta i zapisać formularz korzystając z funkcji „Zapisz jako”. W ten sposób np. kancelaria lub biuro rachunkowe może w łatwy sposób stworzyć własne szablony standardowych umów.

Tak. Możesz to zrobić we własnym zakresie, jak opisano powyżej. Jednak możliwe jest także zlecenie nam wykonania szablonu według Twojego wzoruMożemy także tę usługę wykonać odpłatnie. Więcej informacji znajdziesz na www.fillup.pl/cennik/uslugi

Naprawdę liczymy się z opiniami naszych użytkowników. Są one dla nas ważne, ponieważ to użytkownicy wiedzą najlepiej jak powinna działać aplikacja i jakie funkcje powinna zawierać. Przykładamy ogromną wagę do zgłoszeń Klientów i na bieżąco poddajemy je analizie. Potwierdzeniem tego może być fakt, że w aplikacji e-pity (inny program firmy e-file, producenta aplikacji fillUp) w ciągu pierwszych trzech lat jej funkcjonowania wprowadziliśmy ponad 500 modyfikacji, głównie na podstawie zgłoszeń użytkowników. Bardzo często były to z pozoru nieistotne zmiany funkcji lub interfejsu, jednak w znaczący sposób usprawniały one i upraszczały program. Warto zgłaszać swoje uwagi i sugestie, ponieważ dzięki nim program może być jeszcze lepszy, a wypełnianie w nim formularzy jeszcze przyjaźniejsze.

Tak. Mamy obecnie zarysowane kierunki rozwoju programu oraz jego funkcji na najbliższe 24 miesiące. Zmiany te dotyczą zarówno znaczącego rozbudowania bazy kreatorów, rozwoju technologicznego w kierunku wielu platform oraz urządzeń, a także integracji z możliwościami nowych systemów e-administracji państwowej. Jednak najważniejsza jest dla nas opinia użytkowników i ich zgłoszenia usprawniające fillup. Zachęcamy Państwa do zgłaszania wszelkich propozycji zmian oraz do udziału w naszych ankietach i badaniach – to właśnie na ich podstawie ustalamy priorytet dalszych prac i zmian.
Zobacz także poradnik video