W celu wygenerowania tokenu należy zalogować się na stronie https://ksef.mf.gov.pl/web/login .

Dostępny jest też serwis demo, za pomocą tokenu wygenerowanego w serwisie demo można wygenerować token, który pozwoli sprawdzić działanie programu. Więcej informacji o wersji demo w sekcji  KSeF demo .

Po wejściu na stronę KSeF należy podać NIP firmy [1], dla której będzie generowany token KSeF. 

Po wpisaniu NIP należy kliknąć przycisk Uwierzytelnij [2]. Kolejnym krokiem jest wybranie wariantu logowania do KSeF. Zalecamy logowanie za pomocą Profilu zaufanego [3].

Do profilu zaufanego można zalogować się wpisując login i hasło [4] lub logując się za pomocą jednego z banków [5].  

Jeżeli nie masz profilu zaufanego, możesz go założyć klikając przycisk załóż profil [6]. 

 Następnie należy podpisać “dokument” profilem zaufanym [7].