Jeżeli chcesz sprawdzić jak działa KSeF w aplikacji fillup e-faktury, możesz to zrobić za darmo dzięki aplikacji DEMO. W wersji demonstracyjnej (DEMO) możesz wystawić fakturę i wysłać ją do serwisu DEMO Ministerstwa Finansów. Dostępna jest też funkcja pobierania kosztów z systemu ministerstwa. Faktury wystawione w wersji DEMO nie powodują powstania obowiązku prawnego / księgowego.

https://www.fillup.pl/ksef-demo/#/ksef 

Logowanie do portalu DEMO KSeF wygląda identycznie jak w przypadku logowania do wersji produkcyjnej. Jednak należy użyć innego linku: https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/login .

 Należy też zwrócić uwagę na to, czy w nagłówku strony widnieje informacja, że jest to aplikacja testowa [8].