Logowanie do portalu DEMO KSeF

Logowanie do portalu DEMO KSeF wygląda identycznie jak w przypadku logowania do wersji produkcyjnej. Jednak należy użyć innego linku: https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/login .

 Należy też zwrócić uwagę na to, czy w nagłówku strony widnieje informacja, że jest to aplikacja testowa [8].