Od wersji 5.15.0 fillUp w łatwy sposób możesz sprawdzić, czy kontrahent jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w dniu dokonania transakcji, jakie rachunki bankowe są przypisane do tego kontrahenta oraz czy poprawnie zostały uzupełnione na fakturze jego dane adresowe i nazwa.

Aby w programie fillUp sprawdzić pojedynczego kontrahenta, kliknij w Narzędzia -> Weryfikator statusu VAT.

Wyświetli się okienko, w którym uzupełnij jeden z identyfikatorów (NIP, REGON, KRS) oraz wybierz datę, na który dzień chcesz zweryfikować status VAT kontrahenta.

 

Po wpisaniu identyfikatora kliknij "Zweryfikuj".

 

Wyświetli się informacja o kontach powiązanych z danym kontrahentem:

 

 

Wybierz rachunek i kliknij „Zatwierdź”. Wyświetli się status VAT podatnika na dany dzień.

 

Z tego poziomu możesz zapisać dane kontrahenta do aktówki – opcja "Zapisz do aktówki".

Po zamknięciu okna wyświetli się jeszcze informacja z unikalnym numerem zapytania jaki otrzymało to zapytanie na serwerze białej listy ministerstwa.

 

Aby sprawdzić na białej liście czy numer rachunku podany na fakturze jest powiązany z firmą tego kontrahenta, kliknij w Narzędzia -> Weryfikator statusu VAT i w oknie "Zweryfikuj status VAT kontrahenta" uzupełnij NIP/REGON lub KRS, a następnie zaznacz opcję ‘Sprawdź poprawność numeru rachunku kontrahenta", uzupełnij nr konta i kliknij "Zweryfikuj".

 

Wyświetli się informacja o weryfikacji.