Roczna deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA może zostać wygenerowana na podstawie deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L - jeśli obejmowały one przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Uruchom Program fillup desktop, wejdź w zakładkę ‘Moje formularze’ lub w zakładkę ‘ e-pity’ i wybierz ‘Moje formularze za 2022 rok’.

Otwórz swoją deklarację - przycisk 'Otwórz' lub 'Modyfikuj' (w przypadku deklaracji, która nie została wysłana do systemu e-Deklaracje).

Przejdź do okna ‘Podsumowanie’ - masz możliwość wybrać ‘Podsumowanie’ bezpośrednio z lewego menu ‘Kreator krok po kroku’  

lub klikając w przycisk ‘Dalej’ przez kolejne okna kreatora, aż do ostatniego okna ‘Podsumowanie’.  

W oknie ‘Podsumowanie’ będzie widoczna dodatkowa opcja z informacją ‘Wypełnij ZUS DRA’.  

Jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika, kliknij w przycisk ZUS DRA podatnik.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika i małżonka, kliknij odpowiednio po kolei w przyciski ‘ZUS DRA - podatnik’ i ‘ZUS DRA - małżonek’.  

Na podstawie deklaracji rocznej PIT zostanie wygenerowana w Programie fillup ‘Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA’.  

Automatycznie zostanie wypełniona część ‘I. Dane organizacyjne’,

‘II. Dane identyfikacyjne płatnika składek’  

oraz ‘XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne’.  

W zależności od złożonej deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L i od wpisanych przychodów zostanie automatycznie zaznaczona opcja:  

04. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali (PIT-36)  

12. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy (PIT-36L) 

19. Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)  

W przypadku wybranej formy opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy, sekcja XII w ZUS DRA wypełni się w następujący sposób.  

Na podstawie rocznej deklaracji PIT zostaną wypełnione automatycznie pozycje:  ‘Kwota dochodu z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (1), ‘Roczna podstawa wymiaru składki’ (2) i ‘Roczna składka’ (3).  

Uwaga: Samodzielnie należy wypełnić pole ‘Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (4).  

Sumę miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie, można wyliczyć przy pomocy druku ‘KzPZZ Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/zdrowotne za 2022 - zestawienie miesięczne’

lub można zsumować składki zapłacone na podstawie przelewów wysłanych na konto ZUS albo z wypełnionych i wysłanych co miesiąc ZUS DRA.  

Jeśli wybierzesz opcję ‘Oblicz na druku KzPZZ’, po kliknięciu w przycisk, otworzy się w kolejnej zakładce obok ‘ZUS DRA’ formularz ‘Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/Zdrowotne za 2022 - Zestawienie miesięczne’, gdzie możesz samodzielnie wyliczyć sumę miesięcznych składek, do przeniesienia na roczną deklarację ZUS DRA.

Po wyliczeniu kwoty na druku ‘KzPZZ’, należy przenieść sumę do ZUS DRA do części XII pozycji 9, 16 lub 23.  

Kwota składki zdrowotnej do dopłaty lub kwota nadpłaconej składki do zwrotu zostanie odpowiednio wyliczona na podstawie rocznej składki i sumy miesięcznych należnych składek wynikających ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie.  

Uwaga: Jeśli zmieniałeś/aś formę opodatkowania od lipca 2022 roku, zaznacz na deklaracji ZUS DRA pole ‘03. Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku’.  

Przykładowo, jeśli podatnik zmienił w lipcu 2022 r. formę opodatkowania z PIT-28 na PIT-36 i składał za 2022 rok dwie deklaracje roczne PIT-28 i PIT-36, to do deklaracji rocznej ZUS DRA pobiorą się automatycznie dane tylko z jednej deklaracji PIT (z tej, w której w oknie ‘Podsumowanie’, kliknęliśmy w opcję ‘ZUS DRA podatnik’ lub ‘ZUS DRA małżonek’). Z drugiej deklaracji rocznej PIT trzeba samodzielnie przenieść odpowiednie kwoty i obliczyć kwotę dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie, czyli za który rok obliczamy roczną składkę w ZUS DRA.  

Więcej informacji:
https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne 
https://g.infor.pl/p/_files/37776000/webinar-prezentacja-17042023-r-37775806.pdf   

Roczna deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest generowana na podstawie deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L.  

Wejdź na stronę fillup.pl, uruchom Program fillup online.  

W oknie startowym Programu fillup online, kliknij w 'Dane tymczasowe'

lub w przypadku, kiedy jesteś zalogowany do Dysku fillup w 'Moje formularze'.

Z poziomu ‘Moje formularze' kliknij na konkretną deklarację i wybierz z menu bocznego ‘Generuj ZUS DRA’ -> ZUS DRA - podatnik.  

Jeśli deklaracja nie była wysłana do systemu e-Deklaracje (nie ma statusu 200), ZUS DRA można wygenerować z poziomu ‘Moje formularze’, klikając w menu Więcej -> Generuj ZUS DRA (podobnie jak w przypadku deklaracji ze statusem 200)  

lub z okna ‘Podsumowanie’.  

Aby przejść do okna ‘Podsumowanie’, kliknij przy swojej deklaracji w ‘Więcej’-> ‘Modyfikuj’,

a następnie przejdź do okna ‘Podsumowanie’, klikając 'Dalej' przez kolejne okna Kreatora PIT.

 

W oknie ‘Podsumowanie’ kliknij w ZUS DRA - Podatnik.  

 

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli chcesz wypełnić deklarację ZUS DRA dla podatnika i małżonka, w oknie ‘Moje deklaracje za 2022 rok’, kliknij w ‘Więcej’ przy wspólnej deklaracji małżonków, a następnie ‘Generuj ZUS DRA’ -> ZUS DRA podatnik’ i ‘ZUS DRA - małżonek’.  

lub z okna ‘Podsumowanie’ (w przypadku deklaracji rocznej, która nie ma statusu 200):  

Na podstawie deklaracji rocznej PIT zostanie wygenerowana w Programie fillup online ‘Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA’.  

Automatycznie zostanie wypełniona część ‘I. Dane organizacyjne’, 

‘II. Dane identyfikacyjne płatnika składek’  

oraz ‘XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne’.  

W zależności od złożonej deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L i od wpisanych przychodów zostanie automatycznie zaznaczona opcja:  

04. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek według skali (PIT-36)  

12. Forma opodatkowania zasady ogólne - podatek liniowy (PIT-36L)  

19. Forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) 

W przypadku wybranej formy opodatkowania: 'zasady ogólne - podatek liniowy', sekcja XII ZUS DRA wypełni się w następujący sposób:

Na podstawie rocznej deklaracji rocznej PIT zostaną wypełnione automatycznie pozycje ‘Kwota dochodu z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (1), ‘Roczna podstawa wymiaru składki’ (2) i ‘Roczna składka’ (3).  

Uwaga: Samodzielnie należy wypełnić pole ‘Suma miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie’ (4).  

Sumę miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie, można wyliczyć przy pomocy druku ‘KzPZZ Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/zdrowotne za 2022 - zestawienie miesięczne’.

lub można zsumować składki zapłacone na podstawie przelewów wysłanych na konto ZUS albo z wypełnionych i wysłanych co miesiąc ZUS DRA.  

Jeśli wybierzesz opcję ‘Oblicz na druku KzPZZ’, po kliknięciu w przycisk, otworzy się w kolejnej zakładce obok ZUS DRA formularz ‘Kalkulator zaliczek PIT/ZUS/Zdrowotne za 2022 - Zestawienie miesięczne’, gdzie można samodzielnie wyliczyć sumę miesięcznych składek, do przeniesienia na roczną deklarację ZUS DRA.

Po wyliczeniu kwoty na druku KzPZZ, należy przenieść sumę do ZUS DRA do części XII pozycji 9, 16 lub 23.  

Kwota składki zdrowotnej do dopłaty lub kwota nadpłaconej składki do zwrotu, zostanie odpowiednio wyliczona na podstawie rocznej składki i sumy miesięcznych należnych składek wynikająca ze złożonych dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie.  

Uwaga: Jeśli zmieniałeś formę opodatkowania od lipca 2022 roku, zaznacz na deklaracji ZUS DRA pole ‘03. Zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 roku’.  

Przykładowo, jeśli podatnik zmienił w lipcu 2022r. formę opodatkowania z PIT-28 na PIT-36 i składał za rok 2022 dwie deklaracje roczne PIT-28 i PIT-36, do deklaracji rocznej ZUS DRA pobiorą się automatycznie dane tylko z jednej deklaracji PIT (z tej, w której w oknie ‘Podsumowanie’, kliknęliśmy w opcję ‘ZUS DRA podatnik’ lub ‘ZUS DRA małżonek’). Z drugiej deklaracji rocznej PIT trzeba samodzielnie przenieść odpowiednie kwoty i obliczyć kwotę dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne rozliczenie, czyli za który rok obliczamy roczną składkę w ZUS DRA.  

Więcej informacji:
https://www.zus.pl/-/roczne-rozliczenie-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne
https://g.infor.pl/p/_files/37776000/webinar-prezentacja-17042023-r-37775806.pdf