Dostępność bazy danych numerów podatkowych państw członkowskich / Irlandii Północnej.

Państwo Członkowskie / Irlandia Północna  Dostępność bazy 
AT-Austria Brak dostępu prawie codziennie ok. 06:00 przez kilka minut.
BE-Belgia Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
BG-Bułgaria Brak informacji.
CY-Cypr Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
CZ-Czechy Brak dostępu codziennie ok. 07:00 przez ok. 20 minut.
DE–Niemcy Dostępna od 5:00 do 23:00.
DK-Dania Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
EE-Estonia Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
EL-Grecja Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
ES-Hiszpania Brak dostępu codziennie ok. 23:00 przez kilka minut.
FI-Finlandia Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
FR-Francja Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
HU-Węgry Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
IE-Irlandia Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
IT-Włochy Brak dostępu od poniedziałku do soboty od godz. 20:00 przez 30 do 60 minut.
LT-Litwa Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
LU-Luksemburg Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
LV-Łotwa Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
MT-Malta Brak dostępu w każdy czwartek w godz. od 07:00 do 7:30.
NL-Holandia Brak dostępu w każdy weekend od godz. 21:50 w sobotę do godz. 21:40 w niedzielę.
PL-Polska Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
PT-Portugalia Brak dostępu w każdy piątek od ok. godz. 23:30 przez ok. 30 minut lub dłużej.
RO-Rumunia Brak dostępu w prawie każdy weekend od godz. 21:50 w sobotę do godz. 21:50 w niedzielę.
SE-Szwecja Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
SK-Słowacja Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
XI-Irlandii Północnej Niedostępny w każdą sobotę od 07:30 do 10:30 i prawie codziennie od około 04:30 do 04:40.