Po wybraniu opcji np. Eksportuj->Zapisz na dysku->Plik PDF z e-podpisem należy wybrać odpowiedni podpis elektroniczny z listy i kliknąć 'Zapisz'.
Jest także możliwość dla niektórych PITów np. PIT-11 wysyłki mailem jako ZIP z hasłem (PESEL lub NIP pracownika) z podpisem elektronicznym. Można to zrobić za pomocą opcji: Eksportuj->Wyślij mailem->plik PDF z e-podpisem oraz hasłem.