Po przygotowaniu deklaracji DN-1 kliknij w przycisk ‘Wyślij przez ePUAP’.

Wyświetli się okno 'Pismo ogólne do podmiotu publicznego'. Uzupełnij Pismo ogólne, następnie kliknij 'Podpisz i wyślij'.

Wyświetli się okno 'Wyślij pismo ogólne', w którym należy wybrać sposób logowania i wysyłki:

  • login i hasło epuap.gov.pl
  • Zaloguj przy pomocy banku lub podpisu elektronicznego
  • Podpisz ręcznie w przeglądarce  

Wybierz sposób logowania, np. wpisz dane logowania na epuap.gov.pl i kliknij 'Podpisz i wyślij'. 

Wyświetli się okno, w którym wybierz metodę podpisu deklaracji DN-1 i jej załączników:

  • Profil Zaufany
  • Podpis kwalifikowany  

Metoda Profil Zaufany 

 Zaznacz opcję 'Profil zaufany' i kliknij 'OK'.

Rozpocznie się podpisywanie dokumentów.
UWAGA! W przypadku na przykład wysyłki deklaracji DN-1 z załącznikiem pojawi się 4 razy okno do wpisania kodu SMS, potwierdzające logowanie i podpisywanie każdego z załączników osobno. Jest to działanie poprawne w przypadku podpisywania Profilem Zaufanym.

Po zalogowaniu do ePUAP, należy ponownie przejrzeć dokument i kliknąć w przycisk 'Podpisz profilem zaufanym'.  

Metoda podpis kwalifikowany

Zaznacz 'Podpis kwalifikowany' i kliknij 'OK'.  

Wybierz certyfikat do podpisu i kliknij 'Podpisz'. 

Wyświetli się okno 'Wysyłka pisma ogólnego - Logowanie'.

Po zalogowaniu do ePUAP należy przejrzeć dokument i kliknąć w przycisk 'Podpisz profilem zaufanym'.