Po uzupełnieniu pisma ogólnego do podmiotu publicznego i zdefiniowaniu Odbiorcy pisma kliknij na przycisk 'Podpisz i wyślij'.  

Uzupełnij dane do logowania (login lub adres mailowy oraz hasło do Profilu zaufanego na ePUAP) i kliknij 'Podpisz i wyślij'.  

 Program zaloguje nas do Profilu Zaufanego. Na stronie https://pz.gov.pl/, po zalogowaniu będzie widoczny podgląd dokumentu, który chcemy wysłać – w tym momencie należy przejrzeć dokument, a następnie podpisać go podpisem zaufanym – kliknąć na 'Podpisz podpisem zaufanym'.

Po kliknięciu na 'Podpisz podpisem zaufanym', wyświetli się okienko, w którym należy wprowadzić kod autoryzacyjny otrzymany SMS i go potwierdzić.

Wyświetli się komunikat na stronie:  

A w programie fillup wyświetli się komunikat:

 

Aby sprawdzić i odebrać UPP (potwierdzenie wysłania pisma przez ePUAP) należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl podając login, hasło i kod autoryzacyjny z SMS i sprawdzić w zakładce Moja skrzynka -> Odebrane, odszukać wysłane pismo i sprawdzić czy pismo otrzymało potwierdzenie wysłania - UPP.