Po przygotowaniu deklaracji ZAP-3, klikamy na przycisk ‘Wyślij e-deklarację’.  

 

Otworzy się okno ‘Wysyłka e-Deklaracji’:  

  

Klikamy w przycisk ‘Dalej’ i przechodzimy do okna ‘Ustawienia wysyłki’.

Jeśli masz zainstalowaną aplikację e-file [ID], a program prosi o zainstalowanie, wybierz opcję ‘Mam już zainstalowaną aplikację e-file [ID]’.  

 

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji e-file [ID], kliknij w przycisk ‘Pobierz i zainstaluj aplikację e-file [ID] na swoim komputerze’ (tylko za pierwszym razem).  

 Pobierze się plik instalacyjny, zainstaluj aplikację na swoim komputerze.

 

Więcej informacji na temat e-file [Id] : https://www.e-file.pl/program-e-file-id/

Po zainstalowaniu aplikacji e-file [ID], wróć do programu fillup onlinie i w oknie ‘Instalowanie aplikacji e-file [ID]i’ wybierz ‘Tak, aplikacja zainstalowana’

 

  i przejdź do podpisywania przyciskiem ‘Podpisz’.

Możesz zaznaczyć opcję ‘Zawsze zezwalaj stronie www.fillup.pl na otwieranie linków tego typu w powiązanej aplikacji’, a następnie kliknij ‘Otwórz e-file [ID] narzędzia dodatkowe’.  

 Wyświetli się okno z listą certyfikatów do podpisu. Wybierz z listy swój certyfikat i kliknij ‘Podpisz’.

 

 Wprowadź PIN do swojego podpisu elektronicznego i potwierdź go.

 W kolejnym kroku wróć do fillup online i w oknie ‘Informacja’, kliknij ‘Dalej’.

Następnie kliknij ‘Wyślij’. 

Rozpocznie się wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Po chwili powinien być widoczny status wysłanej deklaracji. Możesz kliknąć na ‘Zakończ’. 

Po wysłaniu deklaracji pojawi się okno, w którym można zobaczyć wysłaną deklarację z UPO, wydrukować deklarację z UPO, pobrać PDF z UPO oraz wysłać PD deklaracji z UPO.