Jeśli przy próbie importu do PUE ZUS takich dokumentów jak np. ZUS Z-3, ZUS Z-3a, wyświetli się komunikat ‘Dane roli nie zgadzają się z danymi wnioskodawcy z dokumentu’, kliknij Anuluj. 

Następnie wejdź w menu bocznym w Panel Płatnika -> Moje dane.  

Sprawdź, czy dane płatnika na formularzu zgadzają się z danymi w sekcji Dane identyfikacyjne.  

Aby zaimportować xml do PUE ZUS, dane płatnika na formularzu muszą być zgodne z danymi płatnika, jakie są podane w Panelu Płatnika PUE ZUS .  

Po poprawie danych płatnika na formularzu, należy wygenerować nowy xml w programie fillup - poprzez wybór Wyślij e-Deklarację, i ponowić import na portalu internetowym PUE ZUS. 

Możesz również ręcznie uzupełnić importowany plik .xml o brakujące dane, np. za pomocą programu Notatnik otwórz plik do edycji.

W sekcji z danymi Płatnika, np. xml dla ZUS Z-3 będzie to:

Uzupełnij plik o brakujące dane - w tym przypadku brakowało nazwy skróconej.

Po uzupełnieniu pliku o brakujące dane, zapisz go i ponów import na portalu PUE ZUS na profilu Płatnika.