Po przygotowaniu pliku JPK_V7, klikamy w górnym menu w przycisk ‘Wyślij plik JPK’.  

 

 Przechodzimy do okna ‘Ustawienie wysyłki’, zaznaczamy opcję ‘korzystam z e-podpisu’ i z listy wybieramy swój podpis elektroniczny.

Klikamy na ‘Podpisz i wyślij’, pojawi się okno do wpisania PIN do podpisu elektronicznego. Wpisujemy PIN i go zatwierdzamy.

Rozpocznie się wysyłka do systemu Ministerstwa Finansów.