Program fillup pozwala na przekonwertowanie niektórych archiwalnych formularzy do ich nowszych wersji . Funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy chcemy uaktualnić formularz do nowszej wersji, bez potrzeby ręcznego przepisywania pól lub importujemy formularze z innego programu, który jeszcze nie obsługuje najnowszej wersji danego druku. Aby skorzystać z funkcjonalności, kliknij w zakładkę Narzędzia -> Konwertuj formularze. 

Wyświetli się lista formularzy.

Można z tego poziomu również zgłosić potrzebę dodania opcji konwersji do druku, dla którego opcja konwersji nie jest aktualnie dostępna w programie - opcja 'Zgłoś potrzebę konwersji'.