Program fillUp pozwala na przekonwertowanie niektórych archiwalnych formularzy do ich nowszych wersji (konwersja jest dostępna dla VAT-7, CIT-8 i PIT-11 wraz z załącznikami). Np. można przekonwertować formularz VAT-17 (15) do wersji VAT-17 (16). Funkcjonalność jest przydatna w przypadku, gdy chcemy uaktualnić formularz do nowszej wersji, bez potrzeby ręcznego przepisywania pól lub importujemy formularze z innego programu, który jeszcze nie obsługuje najnowszej wersji danego druku. Aby skorzystać z funkcjnonalności, należy przejść do zakładki Moje formularze, zaznaczyć formularze, które chcemy przekonwertować i nacisnąc w gónym menu opcję "Konwertuj wersję". Następnie możemy wybrać do jakiej wersji ma zostac przekonwertowany formularz oraz czy chcemy zamienić konwertowany formularz, czy zapisać przekonwertowany formularz jako nowy. Opcja konwersji dostępna jest również w edytorze formularza. Można z tego poziomu również zgłosić potrzebę dodania opcji konwersji do druku, dla którego opcja konwersji nie jest aktualnie dostępna w programie.