Załączniki

Do niektórych formularzy wymagane jest dołączenie załączników. Służą one potwierdzeniu i uwiarygodnieniu treści zawartej we właściwym piśmie (np. wniosku, pozwie do sądu, umowie). Lista wymaganych załączników zawarta jest na końcu takiego pisma.

Większość załączników w formie pisma urzędowego (np. oświadczenie inwestora, oświadczenie kierownika budowy) również znajduje się w naszej bazie formularzy.

Załączniki do danego druku możesz łatwo sprawdzić po ikonie przedstawiającej spinacz na pasku zadań na górze. Jeśli tej ikony tam nie ma, oznacza to brak w naszej bazie załączników do tego druku.

Po kliknięciu w ikonkę, rozwija się lista dołączonych załączników. Aby przejść do konkretnego załącznika i móc go wypełnić, należy kliknąć w jego nazwę.

Pewne formularze szczegółowo podają ilość i rodzaj załączników, które musisz dołączyć (np. fotografię lub kserokopie uprawnień – Wniosek o prawo jazdy). Dlatego niezwykle ważne jest, aby przed złożeniem pisma do odpowiedniego organu dokładnie sprawdzić, czy są wymagane jakieś załączniki. W przypadku ich braku, najprawdopodobniej dostaniesz wezwanie, aby je dostarczyć lub Twój wniosek nie zostanie przyjęty (rozpatrzony), np. druki KRS.

Do formularzy można dodać również załączniki z dysku, Internetu, gotowego formularza, nowego formularza (tylko w abonamencie Duże Biuro, dodanie nowego formularza nie jest możliwe dla e-Deklaracji). Załączniki można pobrać na dysk, wysłać mailem, lub kliknąć w ich podgląd (dla obrazków).


Ponadto do każdego druku można dodać notatkę poprzez przycisk "żółtej karteczki".

Dzięki nowym funkcjonalnościom możemy mieć wszystkie dokumenty oraz notatki związane z daną sprawą elektronicznie w programie fillUp.

Podobne formularze

Formularze podobne do tego, który chcesz wypełnić, znajdziesz poprzez wyszukiwarkę. Możesz wówczas:

  • wpisać słowa kluczowe (fragment nazwy) dotyczące danego formularza, np. gdy poszukujesz pozwu o rozwód i pozwu o alimenty, wystarczy wpisać wyraz pozew – system odnajdzie inne druki z tym wyrazem w nazwie,
  • szukać innych druków w tej samej kategorii, np. gdy chcesz wypełnić kilka wniosków do KRS (ustawiasz jako kategorię KRS).