Wszystkie formularze w formie umów, wliczając również wnioski, pozwy do sądów i inne druki, znajdują się w kategorii Umowy. Podobnie jak w przypadku zwykłych formularzy, druki umów otwierasz przez kliknięcie w Wypełnij w wybraną pozycję z listy. Zobacz także film - jak wypełnić formularz?

Wypełnianie umów

Zobacz także poradnik video

Najważniejsze aspekty, na które warto zwrócić uwagę wypełniając druki umów (pola te dodatkowo zostały wyróżnione kremowym kolorem tła):
Umowę wypełniamy wpisując lub wybierając z listy to, co ma pojawić się w jej treści, a następnie klikamy Zatwierdź. Po zatwierdzeniu pola dane wpisane przez nas ręcznie lub wybrane z listy znajdą się w treści umowy i będą się dopasowywać do niej podobnie jak w dokumentach typu Word. Jeśli to będą np. wypunktowania załączników, to wyrównają się do lewej strony tekstu. W umowach wypełnianie pól odbywa się w oparciu o kilka prostych mechanizmów.

 1. Listy wyboru – klikasz na pole, w wyniku czego rozwija się lista, z której wybierasz jedną z opcji. Czasami może się zdarzyć, że trzeba będzie taką frazę uzupełnić, by zdanie było kompletne np. przez wpisanie daty, okresu lub dopisanie innych brakujących danych. O tym zostaniesz poinformowany przez podpowiedzi, które zamieściliśmy w nawiasach, np. (tu wpisz dane), (podaj ilość) itp. Należy wybrać opcję z listy, zatwierdzić pole i dopisać w miejscach (podpowiedzi) brakujące informacje.
 2. Występują tu pola tekstowe, w których sam wpisujesz wymagane dane. Posiadają one dodatkowe opisy – podpowiedzi, abyś wiedział, co w danym miejscu wpisać. Niekiedy mogą wymagać dłuższego, kilkuzdaniowego opisu, np. w przypadku wyjaśnienia jakiejś sytuacji w pozwie do sądu. Po kliknięciu w „kremowe” pole tekstowe podpowiedź znika, a Ty sam możesz w tym miejscu dopisać brakującą informację.
 3. Ze względu na fakt, że umowy mogą zawierać szczegółowe ustalenia między stronami, inne niż zawarte we wzorze, masz możliwość modyfikowania szablonu umowy. Oznacza to, że niektóre punkty lub ich fragmenty możesz wymazać oraz dopisać własne ustalenia.
 4. Wiele pól ma podobne zasady, jak w przypadku zwykłych formularzy, np.:
  - pola kwot – kwoty wpisuje się za pomocą dołączonego kalkulatora,
  - pola dat – daty wpisuje się za pomocą dołączonego kalendarza,
  - miejscowości – nazwę wybiera się z dołączonej listy, a po zatwierdzeniu pola można je edytować, np. umowa zawarta w „Poznań” zmienić na poprawną formę stylistyczną „Poznaniu”,
  - pola z tzw. nazwami kombinowanymi (odnoszących się do osób fizycznych i podmiotów nie będących osobami fizycznymi) – po zaznaczeniu odpowiedniej formy prawnej, wpisz wymagane dane. Najlepiej posiłkować się wprowadzonymi już wcześniej danymi zapisanymi w Aktówce.  Po kliknięciu w suwaczek możesz wybrać daną osobę lub firmę z listy zapisanej w Aktówce i ewentualnie dopisać brakujące dane.
  Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce [Wypełnianie formularzy z polami].
 5. Pamiętaj, że formularz po wydrukowaniu należy podpisać. Zwróć też uwagę, czy potrzebny jest tylko Twój podpis (np. w pismach zawierających jakieś oświadczenie, żądanie lub prośbę m.in. pozew) czy podpisy obu stron umowy.
 6. Pamiętaj, że tworząc umowę to Ty odpowiadasz za jej treść!
 7. Gdy wypełnisz druk – przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj ze specjalistą! Udostępniony przez nas druk, formularz lub umowę powinieneś zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach, wypełnianiu oraz podjętych konsultacjach wypełnionego druku.

Wypełnione druki umów możesz również zapisać w programie klikając w Zapisz, dzięki czemu znajdą się one na liście zapisanych formularzy. Ponadto druk możesz wyeksportować do PDF, Word lub XML (e-mailem)