Instalacja i rejestracja podpisu w systemie Windows

Instalujemy oprogramowanie Certum (Asseco) dla swojego systemu – pobieramy pliki instalacyjne programów proCertum CardManager oraz proCertum SmartSign odpowiedne dla naszego systemu i instalujemy http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_oprogramowanie_biblioteki.xml

Instalujemy certyfikat na komputerze (w systemie Windows)

Uruchamiamy program proCertum CardManager i klikamy na Czytaj kartę

Przechodzimy do zakładki Profil bezpieczny i klikamy na Rejestruj Certyfikaty.

Certyfikat zostanie zarejestrowany na komputerze w systemie Windows w osobistych certyfikatach.

Konfigurujemy e-podpis do wysyłki do systemu e-Deklaracje. Uruchamiamy program proCertum SmartSign i w Ustawieniach klikamy na zakładkę Podpis i ustawiamy format podpisu XADES, typ podpisu Podpis wewnętrzny oraz funkcję skrótu SHA-256. Poniżej zrzuty jak powinna być ustawiona poprawnie konfiguracja e-podpisu Certum,

Konfiguracja zapamiętywania kodu PIN Jeśli będziemy wysyłać kilka deklaracji zbiorczo w pakietach możemy u Ustawieniach programu proCertum CardManager w zakładce Profil Bezpieczny -> kliknąć na Opcje i wybrać, czy chcemy, aby program pamiętał wpisany PINInstalacja certyfikatów NCCert.crt oraz certyfikatów pośrednich dla Windowsa.

Jeżeli podczas wysyłki pojawi się błąd i program fillUp poprosi o zainstalowanie certyfikatu NNcert, zainstaluj jeszcze poniższe certyfikaty:

https://www.nccert.pl/files/nccert2016.crt

https://www.nccert.pl/files/nccert.crt

https://www.nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2016.crt

https://www.nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2014.crt

https://www.nccert.pl/files/CERTUM_QCA_2011.crt 

W razie problemów z instalacją i rejestracją e-podpisu Certum w systemie Windows należy kontaktować się z producentem e-podpisu https://www.certum.pl/pl/cert_kontakt_dane_teleadresowe/