Jeśli certyfikat e-podpisu jest poprawnie zarejestrowany w systemie wówczas w osobistych certyfikatach w Windowsie wyświetli się poniższe okno, w którym będzie widoczne imię i nazwisko właściciela e-podpisu, informacja przez kogo został ten podpis wydany oraz do kiedy jest ważny.

W każdej chwili można to sprawdzić klikając w menu Start Windowsa -> Panel Sterowania ->Sieć i Internet -> Opcje internetowe ->  zakładka Zawartość -> Certyfikaty -> Osobisty.

Po zaznaczeniu danego certyfikatu i kliknięciu na Wyświetl powinno się pokazać okno z informacjami ogólnymi o tym certyfikacie, w którym będzie widać w dole okna ‘kluczyk’ i komunikat ‘Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi.

W zakładce Ścieżka certyfikacji powinno być widoczne t.j. ‘drzewko’ z zainstalowanymi trzema certyfikatami:

  • certyfikatem głównym Narodowego Centrum Certyfikacji NCCert,
  • pośrednim certyfikatem dla danego e-podpisu w Windows,
  • i na końcu z osobistym certyfikatem kwalifikowanym.

W dole okna powinien być widoczny stan certyfikatu z informacją ‘Ten certyfikat jest prawidłowy’.

Jeśli certyfikat e-podpisu ma właśnie taką konfigurację, wówczas program fillUp sam ten e-podpis zaczyta i wyświetli w oknie wysyłki na liście e-podpisów.