Program fillUp obsługuje wysyłkę plików JPK za pośrednictwem autoryzacji przez Profil Zaufany za pomocą loginu/maila i hasła. Nie jest obsługiwane w fillUp logowanie do Profilu Zaufanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.
Jeśli logujesz się do Profilu Zaufanego przez login i hasło, a wysyłka pliku JPK w fillUp trwa bardzo długo i nie pojawia się okno do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego z SMS-a konieczna jest zmiana konfiguracji Twojego Profilu Zaufanego i zmiana metody autoryzacji na ‘Autoryzację SMS’.

Należy wejść na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal  i kliknąć Zaloguj się

Na stronie Profilu Zaufanego https://pz.gov.pl/dt/login/login  należy się zalogować podając login, hasło i kliknąć ‘Zaloguj mnie’

Następnie w prawym górnym narożniku rozwijamy listę klikając na trójkąt a następnie na Profil zaufany.

Przechodzimy do ustawień swojego profilu klikając na ‘Mój profil zaufany’

Powinna być zaznaczona Metoda autoryzacji: Autoryzacja SMS, a w Parametrze autoryzacji powinien być podany numer telefonu użytkownika.

Jeżeli profil zaufany był założony przy pomocy bankowości elektronicznej w Danych profilu zaufanego będzie wyświetlała się metoda autoryzacji z nazwą banku, przykładowo:

Aby zmienić metodę autoryzacji na SMS należy kliknąć w ‘Przedłuż ważność’

Należy wybrać Metodę autoryzacji: Autoryzacja SMS, podać adres mail i numer telefonu, a następnie kliknąć ‘Weryfikuj wybrany kanał autoryzacji’ .

W kolejnym kroku należy wpisać kod autoryzacyjny otrzymany w wiadomości sms.

Jeżeli zakładaliśmy profil zaufany przez bankowość elektroniczną, w kroku 3 należy kliknąć w „Autoryzuj i przedłuż ważność profilu zaufanego”

Następnie otworzy się strona do zalogowania w banku (należy się zalogować).

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie ukaże się poniższy komunikat, a w Danych profilu zaufanego w metodzie autoryzacji będzie widoczna „Autoryzacja SMS”

Jeżeli profil zaufany był założony przez internet, ale potwierdzony był w Punkcie Potwierdzającym, to w kroku 3 należy podać kod autoryzujący nr 2 otrzymany w wiadomości SMS.

Pokaże się poniższy komunikat, a w Danych profilu zaufanego w metodzie autoryzacji będzie widoczna „Autoryzacja SMS”