Weryfikacji pojedynczego kontrahenta dokonasz również z poziomu kreatora EW_JPK_VAT. W ewidencji sprzedaży lub zakupu możesz zweryfikować kontrahenta w polu "Numer identyfikacyjny" - po kliknięciu w to pole wyświetli się przycisk VAT.

Po kliknięciu w przycisk "VAT", znajdujący się po prawej stronie pola z numerem NIP, wyświetli się okno weryfikacji statusu kontrahenta.

 

Z tego poziomu sprawdzisz swojego kontrahenta, a korzystając z przycisku "GUS", także możesz wczytać jego dane z bazy GUS.

W najnowszej wersji fillUp od numeru wersji 5.15.0 masz również możliwość zweryfikowania automatycznie wszystkich kontrahentów na białej liście jednym kliknięciem.

Aby to zrobić w kreatorze EW_JPK_VAT lub w załącznikach, w ewidencji VAT – sprzedaż lub ewidencji VAT – zakup - kliknij w opcję "Sprawdź status kontrahentów".

Wyświetli się okno, w którym możesz określić jakie dane kontrahentów chcesz "hurtowo" sprawdzić. Możesz sprawdzić wszystkie dodane przez Ciebie ewidencje zakupu lub ewidencje sprzedaży, możesz również zmodyfikować nazwę i adres kontrahenta na podstawie danych pobranych z bazy GUS. Po zaznaczeniu w oknie "Weryfikator statusu VAT i danych kontrahenta" opcji, które mają zostać sprawdzone, kliknij w "Sprawdź".

 

Wyświetli się raport weryfikacji statusu VAT i danych kontrahentów z unikalnym identyfikatorem dla każdego zapytania, jaki został nadany przez serwer białej listy.

 

Raport z weryfikacji możesz zapisać na swoim komputerze do pliku CSV (Excel) – opcja "Zapisz raport CSV". Unikalne identyfikatory zapytania będą widoczne przy każdym nr NIP kontrahenta, który został sprawdzony podczas weryfikacji. Po kliknięciu na "Zapisz raport" przy danym pliku EW_JPK_VAT w fillUp dodana zostanie notatka "żółta karteczka" z informacją o przeprowadzonej weryfikacji.

Jeśli masz gotowy plik xml JPK_VAT z innego programu i chcesz sprawdzić kontrahentów przed jego wysłaniem na serwer ministerstwa, otwórz JPKomat i kliknij w opcję "Uruchom kreator JPK_VAT".

Następnie kliknij w opcję "Mam plik JPK i chcę z niego wczytać dane".

Wczytaj plik przy pomocy opcji "Wczytaj plik CSV/XML/ZIP".

 

Wyświetli się okno dialogowe, z którego będziesz mógł wskazać odpowiedni plik.

Po wczytaniu pliku, możesz przejść do podglądu ewidencji sprzedaży lub ewidencji zakupu i sprawdzić status wszystkich kontrahentów – przyciskiem "Sprawdź status kontrahentów".