Kreator PKPiR

Program pozwala na wygenerowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) przy pomocy kreatora. Korzystać z niego możemy z poziomu Kreatory -> PKPiR

lub w ostatnim kroku kreatora JPK.

Jeżeli chcemy uzupełnić PKPiR z ostatniego kroku JPKomatu, to wówczas program uzupełni pozycje na PKPiR na podstawie wypełnionych ewidencji VAT. Jeżeli natomiast chcemy korzystać z kreatora bez uzupełniania deklaracji JPK, to mamy możliwość automatycznego uzupełnienia pozycji na podstawie wystawionych w programie faktur, należy tylko się upewnić, że zaznaczona jest opcja 'Wczytaj dane z faktur'.  

 

 Jeżeli mamy już uzupełniony PKPiR dla danej firmy, program pokaże okres za jaki została wcześniej wypełniona deklaracja oraz kwoty na jakie opiewa.

 W programie mamy możliwość generowania PKPiR w sposób ciągły - co oznacza, że pozycje za kolejne miesiące dopisywane będą do już uzupełnionego formularza lub możemy każdy miesiąc mieć jako osobne formularze w bazie formularzy. Jeżeli zdecydujemy się na zastosowanie drugiego sposobu, musimy zaznaczyć opcję 'Zapisz jako nowy formularz', a program przeniesie na kolejny miesiąc dane o liczbie pozycji oraz kwotach ze wskazanego wcześniej wypełnionego druku w celu zachowania ciągłości prowadzenia PKPiR.

Podsumowanie miesiąca:

W programie mamy możliwość podsumowania miesiąca. Jeżeli uzupełnimy wszystkie pozycje w danym miesiącu i nie będziemy już ich modyfikować, możemy podsumować taki miesiąc korzystając ze specjalnej akcji na dole załącznika PKPiR  

Faktury zerowe: 

 Jeżeli mamy faktury zerowe zapisane w programie lub uwzględnione w ewidencji VAT i chcemy, aby takie faktury pojawiły się automatycznie na PKPiR, należy zaznaczyć opcję 'Uwzględnij wartości zerowe podczas generowania PKPiR', która jest dostępna

w Narzędzia -> Ustawienia -> e-Deklaracje i JPK