- weryfikacja negatywna - status w e-Deklaracji

Jeżeli otrzymałeś status zwrotny - błąd 414 - sprawdź wysyłaną e-Deklarację udzielając odpowiedzi na kilka poniższych pytań.
Być może pozwoli to znaleźć przyczynę - negatywnej weryfikacji Twojej e-Deklaracji.

Jeśli wszystkie dane zostały wpisane poprawnie, a mimo to nadal deklaracja otrzymuje status 414, to najprawdopodobniej system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów ma inne dane. Skontaktuj się ze swoim Urzędem Skarbowym i sprawdź, czy Twoje dane identyfikacyjne są w bazie urzędu wpisane poprawnie. W każdej chwili możesz skorygować swoje dane w systemie e-Deklaracje składając w swoim Urzędzie Skarbowym druk aktualizacji danych identyfikacyjnych ZAP-3 lub NIP-7.

Jeśli składany był PIT-37, PIT-36 lub inna e-deklaracja osoby fizycznej, a nie udało się poprawić tego błędu i wysłać - niestety w tej sytuacji trzeba będzie w tym roku wydrukować deklarację i złożyć ją w US w wersji papierowej osobiście lub wysłać PIT pocztą listem poleconym.

Jeśli składany był PIT-11, PIT-8C lub inna e-deklaracja Firmy/Płatnika osoby fizycznej i nie udało Ci się poprawić błędu i wysłać - wyślij deklarację za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (e-podpisu). W tym przypadku wymagane jest posiadanie/zakup e-podpisu oraz złożenie formularza UPL-1 w urzędzie skarbowym tej Firmy.

Pamiętaj, aby zachować dla siebie kopię aktualnie wysyłanej deklaracji, razem z potwierdzeniem jej złożenia (pieczątka z US lub druk nadania na poczcie listu poleconego lub w przypadku deklaracji wysłanych elektronicznie - dokument UPO).