za pomocą zewnętrznej aplikacji Podpis elektroniczny Sigillum Sign 

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację' (w przypadku wysyłki e-Deklaracji np. CIT-8) lub po kliknięciu na 'Wyślij plik JPK' (w przypadku wysyłki np. EW_JPK_V7) otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy, klikamy 'Dalej'. 

 

Jeśli chcesz wysłać deklarację zewnętrzną aplikacją, kliknij 'Anuluj'.

W oknie 'Ustawienie wysyłki' wybierz 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) i kliknij 'Podpisz i wyślij'.

Wyświetli się komunikat, jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. Kliknij 'Dalej'.

Otworzy się okno eksploratora Windows, w którym zaznacz plik xml  (pliki) - kliknij prawym przyciskiem myszy i wyszukaj aplikację zewnętrzną Sigillum Sign i kliknij 'Podpisz'.

 

Otworzy się program Sigillum Sign z wczytanym plikiem xml, kliknij 'Podpisz'.

 

Wybierz swój certyfikat z listy (w polu Certyfikat).

 

Po wybraniu certyfikatu, kliknij 'Dalej'.

 

Wyświetli się okno 'Podpisywanie plików', kliknij 'Dalej'.

Wyświetli się okno do wpisania PINu do Twojego certyfikatu. Uzupełnij kod PIN i zaakceptuj go.

Plik zostanie podpisany i kliknij 'Ok'.

Przejdź do programu fillup i w poniższym komunikacie kliknij 'Dalej'.

Rozpocznie się wysyłka podpisanego pliku XML do systemu Ministerstwa Finansów.

Jeśli plik XML się nie otworzy w programie Sigillum Sign, można wskazać ten plik ręcznie.

Minimalizujemy okno programu fillup i otwieramy aplikację 'Sigillum Sign' do e-podpisu wyszukując go na Pulpicie komputera.

Po otwarciu aplikacji klikamy ‘Podpisz plik’,

W polu ‘Profil’ wybieramy ‘e-Deklaracje’ i klikamy na ‘Dodaj pliki’.

wyszukujemy lokalizację  ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> fillup -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru  ‘..F8DD01’ i otwieramy ten folder,

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na  'Otwórz'.

Następnie w aplikacji Sigillum Sign klikamy w przycisk 'Podpisz'.

W kolejnym oknie wybieramy z listy swój certyfikat e-podpisu i klikamy 'Dalej'.

Wpisujemy kod PIN do podpisu i potwierdzamy go.

Wyświetlą się parametry wykorzystywane do podpisu, klikamy 'Dalej'.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Po pojawieniu się informacji ze statusem 'Sukces', wracamy do zminimalizowanego okna programu fillup i klikamy na ‘Dalej’.

Kliknięcie na 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja lub plik JPK jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja lub plik JPK zostały już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.