Wysyłka przez ePUAP jest dostępna tylko dla wybranych formularzy - tych, które mogą być wysyłane za pośrednictwem profilu zaufanego założonego na ePUAP.gov.pl

Profil zaufany

Opcja 'Wyślij przez ePUAP' umożliwia wysłanie pisma do dowolnego urzędu lub instytucji publicznej z poziomu programu fillup. Aby wysłać pismo do urzędu, należy posiadać profil zaufany. Pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil można założyć konto oraz znaleźć więcej informacji na temat profilu zaufanego.

Przygotowanie pisma do urzędu - opcja 'Wyślij przez ePUAP' z poziomu edycji formularza

Po wypełnieniu formularza, który chcemy złożyć np. w urzędzie danego miasta, należy kliknąć w opcję 'Wyślij przez ePUAP'. Otworzy się karta 'Pismo ogólne do podmiotu publicznego'. Należy wybrać podmiot publiczny (odbiorcę), określić rodzaj sprawy, wpisać tytuł oraz treść. Po uzupełnieniu wszystkich kroków należy kliknąć 'Podpisz i wyślij'.

W oknie logowania wpisujemy login i hasło do Profilu Zaufanego i klikamy 'Podpisz i wyślij'.

Jesteśmy przeniesieni na stronę profilu zaufanego i klikamy 'Podpisz podpisem zaufanym'.

Wyświetli się okienko, w którym należy przepisać otrzymany kod, a następnie potwierdzić przyciskiem 'Potwierdź'.

W programie fillup wyświetli się informacja 'Dokument został wysłany do systemu ePUAP i nie może być w tej chwili edytowany'.

Po prawidłowej wysyłce pisma w zakładce jest widoczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Można je otworzyć również z poziomu menu nad formularzem.

Wysyłanie formularza z poziomu okna startowego oraz z listy Moje formularze

Formularz można wysłać do urzędu również z listy 'Moje Formularze' na stronie startowej programu - w tym celu trzeba kliknąć na 'Więcej' i wybierać opcję 'Wyślij przez ePUAP'

lub mamy możliwość sprawdzenia statusu e-wysyłki - w tym celu przy danym piśmie trzeba kliknąć w 'Więcej' i wybrać opcję 'Status ePUAP'.

Moje formularze -> kategoria ePUAP - z tego poziomu możemy sprawdzić statusy ePUAP, a także wysłać formularze do ePUAP pojedynczo bądź zbiorczo.