ePUAP - wysyłka na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Wysyłka przez ePUAP jest dostępna tylko dla wybranych formularzy - tych, które mogą być wysyłane za pośrednictwem profilu zaufanego założonego na ePUAP.gov.pl

Profil zaufany

Opcja "Wyślij przez ePUAP" umożliwia wysłanie pisma do dowolnego urzędu lub instytucji publicznej z poziomu programu fillUp. Aby wysłać pismo do urzędu, należy posiadać profil zaufany.

Pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil można założyć konto oraz znaleźć więcej informacji na temat profilu zaufanego.

Przygotowanie pisma do urzędu - opcja "Wyślij przez ePUAP" z poziomu edycji formularza

Po wypełnieniu formularza, który chcemy złożyć np. w urzędzie danego miasta, należy kliknąć w opcję "Wyślij przez ePUAP". Otworzy się karta "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". W pierwszym kroku należy wybrać podmiot publiczny (odbiorcę), określić rodzaj sprawy, wpisać tytuł oraz treść. Po uzupełnieniu wszystkich kroków należy kliknąć "Podpisz i wyślij".

Następnie w oknie logowania wpisujemy login i hasło do Profilu Zaufanego i klikamy "Podpisz i wyślij".

Wysyłka do ePUAP

Wysyłka do ePUAP następuje po kliknięciu w przycisk "Podpisz i wyślij". Po około minucie po kliknięciu w "Podpisz i wyślij" wyświetli się okno, w którym należy wpisać kod do profilu zaufanego (kod zostanie wysłany na adres mailowy lub na telefon w formie wiadomości SMS w zależności od tego, jaki określiliśmy parametr autoryzacji) i kliknąć OK. 

Aby po wysłaniu pisma przez ePUAP, odebrać Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia, należy klikniąć w przycisk UPP.

Wyświetli się okno dialogowe, w którym należy kliknąć "TAK".

W kolejnym kroku otworzy się strona logowania do ePUAP.

Po zalogowaniu, możemy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - UPP. 
Z poziomu "Odebrane" klikamy w pismo, które wysłaliśmy - wyświetli się UPP.

Po kliknięciu w UPP, otworzy się strona, z której mamy możliwość pobrać Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Wysyłanie formularza z poziomu okna startowego oraz z listy Moje formularze

Formularz można wysłać do urzędu również z listy na stronie startowej programu, także z tego poziomu można sprawdzić status e-wysyłki - w tym celu przy danym piśmie trzeba kliknąć w Więcej i wybrać odpowiednią opcję.

Moje formularze -> kategoria ePUAP - z tego poziomu możemy sprawdzić statusy ePUAP, a także wysłać formularze do ePUAP pojedynczo bądź zbiorczo.