za pomocą zewnętrznej aplikacji proCertum SmartSign/SimplySign Desktop

Za pomocą zewnętrznej aplikacji proCertum Smart Sign mogą podpisywać deklaracje osoby, które posiadają e-podpis Certum. 

Po kliknięciu na “Wyślij e-Deklarację” (w przypadku wysyłki e-Deklaracji np. VAT-7) lub po kliknięciu na “Wyślij plik JPK” (w przypadku wysyłki np. JPK_VAT) otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy klikamy “Dalej”.W polu “e-Podpis” wybieramy “Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ”, następnie klikamy na dole na przycisk “Podpisz i wyślij”.Pojawi się komunikat z instrukcją jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘F8DD01’.


Sprawdzamy konfigurację swojego programu proCertum Smart Sign do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.
Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją jaka pojawiła się w programie fillUp - klikamy na przycisk ‘Dalej’ wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML i będzie można prawym przyciskiem myszy na nim kliknąć, wybrać program proCertum Smart Sign i kliknąć na opcję ‘Podpisz’. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.


Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno programu fillUp i otwieramy aplikację proCertum Smart Sign do e-podpisu i klikamy na zakładkę ‘Podpisywanie’, a następnie na ‘Dodaj plik’.


W polu ‘Szukaj w’ wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> fillup -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘..F8DD01’ i otwieramy ten folder.


zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na “Otwórz”.


Możemy też skopiować całą lokalizację pliku z okna z komunikatem w programie fillUp i wkleić w aplikacji proCertum Smart Sign w polu Nazwa pliku, wówczas ten plik XML się nam sam wyszuka (niestety nie na wszystkich urządzeniach działa opcja kopiuj - wklej w aplikacji proCertum Smart Sign).

Po wczytaniu pliku XML do podpisania klikamy w przycisk “Podpisz”


Wybieramy odpowiedni certyfikat i klikamy na ‘OK’.


Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.


W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES


Wracamy do zminimalizowanego okna programu fillUp i klikamy na ‘Dalej’.


Kliknięcie “Dalej” spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.


Klikamy “OK” i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja lub plik JPK jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja lub plik JPK zostały już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.