za pomocą zewnętrznej aplikacji proCertum SmartSign/SimplySign Desktop

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację' (w przypadku wysyłki e-Deklaracji np. CIT-8) lub po kliknięciu na 'Wyślij plik JPK' (w przypadku wysyłki np. EW_JPK_V7) otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy, klikamy 'Dalej'. 

 

Jeśli chcesz wysłać deklarację zewnętrzną aplikacją, kliknij 'Anuluj'.

W oknie 'Ustawienie wysyłki' wybierz 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) i kliknij 'Podpisz i wyślij'.

Wyświetli się komunikat, jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. Kliknij 'Dalej'.

Otworzy się okno eksploratora Windows, w którym zaznacz plik xml  (pliki) - kliknij prawym przyciskiem myszy i wyszukaj aplikację zewnętrzną Sigillum Sign i kliknij 'Podpisz'.

 

Otworzy się program proCertum SmartSign z wczytanym plikiem xml, kliknij 'Podpisz'.

 

Wybierz swój certyfikat z listy (w polu Certyfikat).

 

Wprowadź PIN do swojego podpisu elektronicznego i zaakceptuj go.

 

Plik został podpisany.

Wyświetli się okno do wpisania PINu do Twojego certyfikatu. Uzupełnij kod PIN i zaakceptuj go.

Plik zostanie podpisany i kliknij 'Ok'.

Przejdź do programu fillup i w poniższym komunikacie kliknij 'Dalej'.

Rozpocznie się wysyłka podpisanego pliku XML do systemu Ministerstwa Finansów.

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno programu fillup i otwieramy aplikację proCertum Smart Sign do e-podpisu i klikamy na zakładkę 'Podpisywanie’' a następnie na 'Dodaj plik'.


W polu ‘Szukaj w’ wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> fillup -> temp, a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘..F8DD01’ i otwieramy ten folder.


zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na “Otwórz”.


Możemy też skopiować całą lokalizację pliku z okna z komunikatem w programie fillUp i wkleić w aplikacji proCertum Smart Sign w polu Nazwa pliku, wówczas ten plik XML się nam sam wyszuka (niestety nie na wszystkich urządzeniach działa opcja kopiuj - wklej w aplikacji proCertum Smart Sign).

Po wczytaniu pliku XML do podpisania klikamy w przycisk 'Podpisz'.


Wybieramy odpowiedni certyfikat i klikamy na ‘OK’.


Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.


W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES


Wracamy do zminimalizowanego okna programu fillup i klikamy na ‘Dalej’.


Kliknięcie 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja lub plik JPK jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony, czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja lub plik JPK zostały pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.