za pomocą zewnętrznych aplikacji

W celu ułatwienia procesu wysyłki e-Deklaracji za pomocą zewnętrznych aplikacji (PEM-HEART Signature, proCertum SmartSign, PWPW Sign 5, Szafir), wprowadziliśmy opcję automatycznego uruchomienia aplikacji do e-podpisu, posiadającą już wczytaną ścieżkę z plikiem XML, który teraz wystarczy jedynie podpisać. Nasz program podczas wysyłki e-Deklaracji sprawdza, czy którykolwiek z powyższych programów do e-podpisu zainstalowany jest w systemie, jeśli jest to zostanie on dodany do listy i będzie można skorzystać z tej opcji wysyłki e-Deklaracji.

Natomiast w przypadku, kiedy aplikacje zewnętrzne do e-podpisu nie zostały zainstalowane z domyślną ścieżką, trzeba będzie wskazać ręcznię plik programu.

Dla aplikacji zewnętrznej PEM-HEART Signature, scieżka domyślna do pliku to: C:Program Files (x86)PEM-HEART SIGNATUREEXEpemheart_signer.exe

Dla aplikacji zewnętrznej proCertum SmartSign, scieżka domyślna do pliku to: C:Program Files (x86)CertumSimplySign DesktopproCertum SmartSignproCertumSmartSign.exe

Dla aplikacji zewnętrznej PWPW Sign 5, scieżka domyślna do pliku to: C:Program Files (x86)PWPWSign5PWPWSign5_Starter.exe

Dla aplikacji zewnętrznej Szafir, scieżka domyślna do pliku to: C:Program FilesKrajowa Izba Rozliczeniowa S.ASzafir 2.0binszafir.exe