Program e-pity od zawsze pozwalał za jednym razem wysyłać zbiorczo, większą ilość deklaracji podatkowych lub informacji przesyłanych przez płatnika do urzędu skarbowego. Obecnie podobna zasada wysyłki została zaproponowana przez Ministerstwo Finansów. System e-Deklaracje umożliwia bowiem nie tylko wysyłkę pojedynczych druków za pośrednictwem sieci internet, ale również przesłanie jednorazowo całego zbioru deklaracji i druków podatkowych. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) ma za zadanie transmisję do 20 000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 w ramach jednej wysyłki.  

To, czym różni dotychczasową zbiorczą wysyłkę w aplikacji e-pity od wysyłki za pośrednictwem bramki UBD, będzie ilość UPO (Urzędowych Poświadczeń Odbioru), które podatnik otrzyma po przyjęciu druków przez system e-deklaracje. W programie e-pity standardowo płatnik może wypełnić druki PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40 i wysłać je zbiorczo. Każdy z nich zostanie automatycznie sprawdzony przez system e-Deklaracje. W przypadku błędów odrzucone zostaną jedynie druki błędne, a prawidłowe zostaną natychmiast przyjęte przez organ skarbowy. Podatnik otrzyma tyle Poświadczeń UPO, ile druków zostanie zaakceptowanych jako wysłane poprawnie. W przypadku korzystania z bramki UBD wypełnić trzeba nowe zbiorcze druki PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z. Wysyłka każdego z nich spowoduje wygenerowanie wyłącznie jednego UPO, a w przypadku błędu w którymś z nich, system UBD zwróci cały zbiorczy pakiet PIT.

 Pomoc, jak korzystać z bramki UBD >

UBD jako nowe ułatwienie w działaniach Ministerstwa Finansów

Podstawowym zadaniem UBD jest uproszczenie i przyspieszenie procesu wysyłki druków podatkowych przez płatników podatków. Bramka systemu e-Deklaracje umożliwi jednorazową wysyłkę jednego druku podatkowego. Podatnik zmuszony jest więc wielokrotnie powtarzać tę samą operację. UBD zmienia ten proces. W efekcie wprowadzenia bramki podatnik może wielokrotnie przesyłać informacje podatkowe.

Uniwersalna Bramka Dokumentów pozwala wysyłać druki przez płatników będących osobami fizycznymi, prawnymi jak i jednostkami niemającymi osobowości prawnej. Osoby fizyczne nie muszą posiadać bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego za pomocą ważnego certyfikatu (e-podpisu). W ich przypadku wystarczające jest podpisanie zestawu deklaracji i informacji podatkowych zbiorem danych autoryzujących (tak jak dotychczas robiło się to w przypadku deklaracji rocznych wysyłanych przez osoby fizyczne).

Schematy zbiorcze druków podatkowych wysyłanych przez UBD

Płatnicy korzystający z Uniwersalnej Bramki Dokumentów wysyłki dokonywać mogą przy użyciu druków zbiorczych PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z. Nie powinni więc korzystać ze standardowych druków podatkowych, lecz wyłącznie ze zbiorczych deklaracji i informacji podatkowych. Nie jest oczywiście problemem, by wysyłka części druków odbywała się zbiorczo, a części – w formie tradycyjnej, czyli w formie pojedynczych informacji podatkowych. Dla ułatwienia, w programie e-pity formularze PIT-11/11Z, PIT-40/40Z, PIT-R/RZ oraz PIT-8C/8CZ po wypełnieniu mogą być wysyłane elektronicznie zarówno przez standardową bramkę e-Deklaracje jak i przez bramkę UBD i nie trzeba ich osobno wypełniać. Przykładowo po wypełnieniu PIT-11/11Z można wysłać formularz jako PIT-11 przez standardową bramkę lub jako PIT-11Z przez bramkę UBD (po wyborze tego rodzaju wysyłki w ustawieniach programu).

W efekcie zbiorczego wysłania wielu druków na formularzach PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z, podatnik uzyskuje jedno UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – potwierdzające jedną wysyłkę zbiorczego druku. W pojedynczej transmisji możliwe będzie ujęcie do 20.000 druków tego samego rodzaju (odrębnie zatem wysyłki zbiorczej dokonać będzie trzeba jeżeli płatnik zobowiązany będzie przesłać do urzędu skarbowego PIT-11Z, odrębnie – gdy obowiązek taki dotyczyć będzie druku PIT-8CZ itd).

Z wykorzystaniem bramki UBD nie ma możliwości wysyłki zbiorczej korekty wysłanych e-Deklaracji. W przypadku wystąpienia błędu, podatnik korekty dokonuje składając osobno każdą z korygowanych informacji i deklaracji, które wcześniej trafiły na zbiorczym druku do organu skarbowego. Korekt deklaracji dokonywać należy na tradycyjnych – standardowych drukach podatkowych, czyli wysyłając PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 na standardową bramkę e-Deklaracji.