za pomocą zewnętrznej aplikacji Szafir

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację' lub po kliknięciu na 'Wyślij plik JPK', otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy, klikamy 'Dalej'.

W polu 'e-Podpis' wybieramy 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) ', następnie klikamy na dole na przycisk 'Podpisz i wyślij'.

Pojawi się komunikat z instrukcją, jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. W tym momencie przygotowany plik XML został zapisany w konkretnej lokalizacji na komputerze - zapamiętujemy końcówkę numeru katalogu - w tym przypadku ‘915371’.

Sprawdzamy konfigurację programu Szafir do e-podpisu, czy jest ustawiona zgodnie w wymogami serwera Ministerstwa.

Po sprawdzeniu zamykamy program Szafir.

System Windows

Jeśli pracujemy na Systemie Windows postępujemy zgodnie instrukcją jaka pojawiła się w programie fillup - klikamy na przycisk 'Dalej' wówczas w Ekploratorze Windows otworzy się katalog, w którym zapisał się nasz plik XML i będzie można prawym przyciskiem myszy na nim kliknąć, wybrać program Szafir i kliknąć na opcję 'Złóż podpis'. Zapisany plik XML otworzy się w aplikacji zewnętrznej i będzie można go podpisać swoim certyfikatem.

System Mac OS lub Linux 

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno programu fillup i otwieramy aplikację Szafir do e-podpisu.
Po uruchomieniu programu Szafir klikamy w zakładkę 'Podpisz'.

W polu 'Szukaj w:' wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> fillup -> temp

a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘...915371’ i otwieramy ten folder,

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na 'Wybierz'.

W następnym oknie 'Składanie podpisu' klikamy na 'Podpisz'.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Po pojawieniu się informacji 'Podpis został złożony i zapisany do pliku (....)', wracamy do zminimalizowanego okna programu fillup i klikamy na przycisk 'Dalej'.

Kliknięcie na 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja lub plik JPK jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja lub plik JPK zostały już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.