za pomocą zewnętrznej aplikacji Szafir

Po kliknięciu na 'Wyślij e-Deklarację' (w przypadku wysyłki e-Deklaracji np. CIT-8) lub po kliknięciu na 'Wyślij plik JPK' (w przypadku wysyłki np. EW_JPK_V7) otworzy się okno przygotowania pliku XML do wysyłki. Gdy plik XML jest gotowy, klikamy 'Dalej'.  

Jeśli chcesz wysłać deklarację zewnętrzną aplikacją, kliknij 'Anuluj'. 

W oknie 'Ustawienie wysyłki' wybierz 'Podpisz pliki aplikacją zewnętrzną (np. proCertum Smart Sign) i kliknij 'Podpisz i wyślij'. 

Wyświetli się komunikat, jak należy podpisać plik aplikacją zewnętrzną. Kliknij 'Dalej'. 

Otworzy się okno eksploratora Windows, w którym zaznacz plik xml - kliknij prawym przyciskiem myszy i wyszukaj aplikację zewnętrzną Szafir i kliknij 'Złóż podpis'  

W oknie, który się pojawi, klikamy “Podpisz”  

Wpisujemy PIN, a następnie klikamy “OK”  

Przejdź do programu fillup i w poniższym komunikacie kliknij 'Dalej'.  

Rozpocznie się wysyłka podpisanego pliku XML do systemu Ministerstwa Finansów.  

System Mac OS lub Linux 

Jeśli pracujemy na systemie Mac OS lub Linux minimalizujemy okno programu fillup i otwieramy aplikację Szafir do e-podpisu.
Po uruchomieniu programu Szafir klikamy w zakładkę 'Podpisz'.

W polu 'Szukaj w:' wyszukujemy lokalizację ‘Nazwa Użytkownika komputera’ -> Dokumenty -> efile -> fillup -> temp

a następnie wyszukujemy nazwę folderu z wcześniej zapamiętaną przez nas końcówką numeru ‘...915371’ i otwieramy ten folder,

zaznaczamy plik XML, który jest zapisany w tym folderze i klikamy na 'Wybierz'.

W następnym oknie 'Składanie podpisu' klikamy na 'Podpisz'.

Wprowadzamy kod PIN do swojego e-podpisu i podpisujemy plik XML.

W tym momencie plik XML zostanie sygnowany podpisem elektronicznym i w katalogu utworzy się podpisany plik o rozszerzeniu *.xml.XADES

Po pojawieniu się informacji 'Podpis został złożony i zapisany do pliku (....)', wracamy do zminimalizowanego okna programu fillup i klikamy na przycisk 'Dalej'.

Kliknięcie na 'Dalej' spowoduje rozpoczęcie wysyłki podpisanego pliku XML do serwera Ministerstwa Finansów.

Klikamy 'OK' i wracamy do aplikacji. Wysyłana e-deklaracja lub plik JPK jest aktualnie w trakcie przetwarzania - pojawił się przy niej status 301. Po jej pomyślnej weryfikacji deklaracja otrzyma status 200 i w programie zostanie do niej odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
Gdy serwer Ministerstwa jest bardziej przeciążony czas oczekiwania na odbiór UPO może się wydłużyć z kilku minut do kilku - kilkunastu godzin.
W zakładce Moje Formularze w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, czy nasza deklaracja lub plik JPK zostały już pomyślnie odebrane na serwerze MF i czy otrzymały status 200 i UPO.