Baza MsSQL dostępna jest w najwyższym abonamencie fillUp Premium. Aby ustawić zapis danych do bazy MsSQL w programie, klikamy w opcję Narzędzia -> Ustawienia -> Dane Aplikacji.

Będąc w tym oknie zaznaczamy opcję Zapisuj na serwerze, pojawi się okno, w którym wskazujemy adres serwera, klikamy OK:

Jeżeli program nie połączy się z bazą danych MsSQL pojawi się okno „Błąd podczas połączenia z bazą danych”. Program będzie próbował się połączyć z bazą danych do skutku.

Jeżeli błędnie wpisałeś lokalizację bazy, kliknij w przycisk "ustawienia", a następnie podaj poprawny adres serwera.

Jeżeli w oknie „Błąd połączenia z bazą danych” klikniesz w przycisk ‘wyjdź’ – program zostanie zamknięty.

Po ponownym uruchomieniu program nadal będzie próbował nawiązać połączenie z serwerem. Jeśli chcesz zrezygnować z połączenia z serwerem kliknij ‘połącz z lokalną bazą’.

Przy pierwszym połączeniu, w bazie znajduje się tylko konto administratora. Administrator musi utworzyć konta dla wszystkich użytkowników korzystających z programu. Zawsze po podłączeniu do bazy, program zapyta o hasło. Każdy użytkownik musi mieć ustawione hasło. Logowanie jest więc wymagane przy każdym uruchomieniu programu połączonego do serwera z bazą MsSQL.

Po poprawnym połączeniu z serwerem pojawi się okno logowania, wybieramy Użytkownika (którzy zostali utworzeni przez administratora i którym przypisano dostęp do bazy MsSQL), wpisujemy hasło i klikamy w Zaloguj:Po wykonaniu tych czynności dane z programu będą zapisywane we wskazanej bazie. Wszyscy zalogowani Użytkownicy będą widzieli nowe zapisane formularze (lista formularzy odświeża się co 10 sekund) oraz dodane nowe dane do Aktówki. Lista wpisów Aktówki jest odświeżana przy ponownym uruchomieniu programu.
Dodatkowe informacje dotyczące MsSQL Server

Jeśli używasz MsSQL Server zapoznaj się z fillUp API, które pomoże zautomatyzować m.in. takie funkcje jak import i eksport formularzy. Więcej informacji na stronie api.fillup.pl