Bazy

Przy pierwszej instalacji program tworzy domyślną bazę. fillUp pozwala na tworzenie wielu baz na jednym komputerze (lub podłączonych do jednego konta na dysku Google Drive, lub na dysku sieciowym). Możemy używać osobnej bazy do przechowywania spraw osobistych i osobnej bazy dla spraw związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli mamy uprawnienia administratora - możemy zarządzać bazami  (dodawać nowe bazy, usuwać niepotrzebne bazy itp.).

Do okna zarządzania bazami możemy wejść klikając w ikonę bazy w górnym prawym rogu programu lub z poziomu menu: Narzędzia -> Ustawienia -> Bazy.