Zarządzanie bazami danych

W wersji 6.1 programu fillup zmianom uległ widok wybierania oraz zarządzania bazami danych.

Żeby podjąć akcję na bazie danych należy wejść w Ustawienia (1), następnie w zakładkę “Dane aplikacji” (2). W sekcji Dane aplikacji można edytować nazwę połączania (3) np. “Baza lokalna - Kasia”, przełączyć się na inną bazę (4) lub dodać połączenie do bazy (5) - nie jest to dostępne w abonamencie podstawowym.

W przypadku dodawania połączenia należy wskazać, czy chcemy dodać bazę sieciową, czy połączenie do bazy MSSQL (6).

Po wskazaniu typu należy podać ścieżkę (dla baz sieciowych) lub adres serwera (w przypadku połączeń MSSQL) (7). Opcjonalnie można dodać nazwę i opis połączenia (8).

Opcjonalna nazwa połączenia oraz opis (9) to dane, które pomogą zidentyfikować bazę nazwą może być imię osoby, która używa bazy, bądź nazwa firmy, której dane są przechowywane w bazie.

Po dodaniu połączenia do bazy danych można później takie połączenie usunąć (10).

Przełączanie baz danych

W celu zmiany bazy danych (kiedy baza została dodana wcześniej do listy) można kliknąć w prawym górnym rogu programu nazwę bazy danych (11) - domyślnie jest to Baza lokalna, a następnie przy wybranej bazie kliknąć “Przełącz na tę bazę” (12).

Przy pierwszej instalacji program tworzy domyślną bazę. fillUp pozwala na tworzenie wielu baz na jednym komputerze (lub podłączonych do jednego konta na dysku Google Drive, lub na dysku sieciowym). Możemy używać osobnej bazy do przechowywania spraw osobistych i osobnej bazy dla spraw związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli mamy uprawnienia administratora - możemy zarządzać bazami  (dodawać nowe bazy, usuwać niepotrzebne bazy itp.).

Do okna zarządzania bazami możemy wejść klikając w ikonę bazy w górnym prawym rogu programu lub z poziomu menu: Narzędzia -> Ustawienia -> Bazy.