Możemy używać osobnego profilu do przechowywania spraw osobistych i osobnego profilu dla spraw związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli mamy uprawnienia administratora - możemy zarządzać profilami (dodawać nowe profile, usuwać niepotrzebne profile itp.).

W programie aktualny profil wyświetla się koło nazwy bazy danych, do której użytkownik jest podłączony (1). Po kliknięciu w nazwę bazy lub profilu pojawi się sekcja, gdzie można szybko dodać nowy profil (2) oraz zarządzać profilami (3).

Po kliknięciu dodaj profil (2) wystarczy w oknie, które się pojawi wpisać nazwę profilu (przykładowo - nazwą profilu może być nazwa firmy, której dokumenty będą w nim przechowywane).

Po kliknięciu zarządzaj profilami (3), pojawi się okno ustawień z załadowaną sekcję “Profile” (4). Można tam odświeżyć profil (jeżeli więcej niż jedna osoba pracuje na danej bazie i chcemy zaczytać zmiany, można odświeżyć profil) lub go zmodyfikować (5). W oknie ustawień jest możliwość dodania nowego profilu, lub odświeżenia wszystkich profili (6).

Przypisywanie profili użytkownikom

W ustawieniach, w zakładce użytkownicy (7) podczas dodawania użytkownika (8) można przypisać danemu użytkownikowi dostęp do konkretnych profili.

Podczas edycji bądź dodawania nowego użytkownika (działa tylko dla użytkowników (9), administrator ma dostęp do wszystkich profili w programie) jest możliwość przydzielenia dostępu do danego profilu (10) dla wskazanego użytkownika.

 Więcej informacji:

 Dysk fillup

 Profile udostępnianie