Kiedy przyda się wersja sieciowa?

Jeśli chcemy, aby 2 lub więcej osób miało dostęp do tych samych danych w aktówce i formularzy, można wymieniać się danymi poprzez poprzez eksport i import danych formularzy i/lub aktówki w XML.

Jeśli jednak jest więcej danych i istnieje sieć lokalna, lepiej to zrobić za pomocą wersji sieciowej.

Aby uruchomić wersję sieciową, należy umieścić bazę danych (plik database.sqlite) na dysku sieciowym i w ustawieniach programu (Plik->Ustawienia->Dane aplikacji, opcja "Zapisuj na dysku sieciowym) ustawić katalog, w którym znajduje się plik bazy.


Program może być instalowany oddzielnie na każdym komputerze. Inny sposób to instalacja programu również na dysku sieciowym - dzięki temu aktualizacja będzie tylko tego jednego programu (a tak trzeba aktualizować program na wszystkich komputerach oddzielnie). W takim wypadku  na komputerach użytkowników wystarczy ustawić odpowiedni skrót do programu lub uruchamiać program bezpośrednio z dysku sieciowego.

Jak połączyć bazy i skonfigurować program do pracy w wersji sieciowej?

Jeśli do tej pory pracowałeś na wersjach lokalnych programu fillUp i masz kilka osobnych plików bazy, a chcesz pracować na wersji sieciowej, zalecamy połączenie tych baz i następującą konfigurację fillUp"a:

  1. Wyeksportować całą bazę z każdego stanowiska po kolei do pliku xml (Plik-> eksportuj dane->eksportuj wszystkie dane). Można przed eksportem utworzyć osobne konta użytkowników, zmienić nazwę bazy i przypisać do nich konkretną bazę - wówczas po połączeniu baz będą one rozdzielone i będzie można łatwiej odszukać formularze zapisane na każdej z nich z osobna.
  2. Wybrać jeden komputer jako Administratora z dostępem do dysku sieciowego (tylko na tym jednym komputerze konieczne będzie wprowadzanie nowych kodów licencji i aktualizowanie programu). Na komputerze Administratora należy zainstalować program fillUp na dysku sieciowym.
  3. Wprowadzić do programu kod licencji Duże Biuro i włączyć sieciowe przechowywanie danych (wskazać lokalizację, gdzie będzie zapisany plik z bazą database.sqlite). Następnie należy zaimportować wszystkie bazy z plików xml - utworzy się jeden wspólny plik bazy.
  4. Utworzyć skrót do sieciowej wersji programu i zamieścić go na dysku sieciowym. Na lokalnych stanowiskach skopiować skrót do wersji sieciowej i wyciągnąć np. na pulpit lub do innej dogodnej lokalizacji. Program fillUp w wersji sieciowej powinien być odtąd uruchamiany na lokalnych komputerach tylko z tego skrótu do wersji sieciowej.

W przypadku dużej liczby firm i dokumentów:

Aby dane różnych firm się nie mieszały ze sobą oraz aby była możliwość ustawienia praw dla różnych osób dostępu do danych można użyć mechanizmu baz danych w samym programie (Narzędzia->Ustawienia->Bazy: http://fillup.pl/pomoc/help/#link_266881).

Można też rozdzielić bazy do osobnych plików. Zbyt duże pliki bazy mogą powodować znaczące spowolnienie programu, dlatego czasem lepiej podzielić je na kilka.
W tym przypadku należy uruchamiać program ze wskazaniem odpowiedniego pliku bazy jako parametrem wywołania, np.
c:/fillUp/fillUp.exe "C:/Users/UserDocuments/efile/fillup/database.sqlite"

Można oczywiście ten parametr ustawić w skrócie na pulpicie - i dzięki temu mieć dostęp do kilku oddzielnych sieciowych baz danych poprzez odpowiednie skróty na Pulpicie. Od wersji 6.0 jest możliwość ustawienia listy dostępnych plików baz w programie i wygodnego przełączania się między nimi.

Uwaga:

W wersji sieciowej nie można używać VPN - musi to być lokalna sieć komputerowa. Aby użyć dostępu przez VPN, należy skorzystać z bazy MSSQL.

W razie problemów z wersją sieciową, należy sprawdzić klikając w programie w Pomoc -> Serwis -> Sprawdź -> Sprawdź dostęp do bazy.

Baza MsSQL

Informacje na temat bazy MSSQL - https://www.fillup.pl/pomoc-fillup/bazy-danych-zapis-danych/baza-mssql/ 

Dysk fillup od wersji programu 6.1

Informacje na temat Dysku fillup - https://www.fillup.pl/pomoc-fillup/dysk-fillup-od-wersji-61/dysk-fillup/ 

Przełączanie baz

Informacje na temat przełączania baz - https://www.fillup.pl/pomoc-fillup/bazy-danych-zapis-danych/przelaczanie-baz-w-programie-fillup-od-wersji-61/