Program fillUp Przyjazne Formularze do poprawnej pracy musi zapisywać dane formularzy, dane Aktówki i ustawienia w pamięci plugin Adobe Flash Player. Dane te są przechowywane tylko i wyłącznie na komputerze Użytkownika. Aby zezwolić na zapis tych danych lub zwiększyć dostępny limit pamięci zapisu - należy kliknąć prawym guzikiem na oknie aplikacji, a następnie wybrać  "Ustawienia..." z menu podręcznego

W oknie ustawień należy zaznaczyć "Zezwól" na przechowywanie danych:

i ewentualnie można zwiększyć limit przechowywanych danych - np. do 10 Mb

Jeśli nie można uruchomić tych ustawień - należy przejść do Panelu Sterowania na komputerze. Następnie wejść w ustawienia Flash Player i w zakładce "Magazyn" ustawić "Zezwalaj witrynom na zapisywanie informacji na tym komputerze".

Jeśli mimo wszystko nie chcesz zapisywać danych aplikacji w ten sposób - skorzystaj z opcji zapisu danych na dysk (lub Narzędzia -> Utwórz kopię zapasową) lub opcji synchronizacji danych z kontem Google Drive (Narzędzia -> Ustawienia > Konto Google).