W programie fillup od wersji 6.1 możemy się przełączać między dostępnymi w programie bazami.

W programie możemy pracować na kilku bazach. Możemy mieć skonfigurowaną bazę MS SQL (baza MS SQL dostępna jest w pakiecie Premium), pracować na bazie zapisanej na dysku lokalnym lub można się przełączyć na bazę na Dysku fillup.

Aby przełączyć się do danej bazy, należy w górnej belce programu fillup kliknąć na Baza, rozwinie się okno z dostępnymi bazami i z tego poziomu możemy wybrać bazę, klikając na przycisk ‘Przełącz na tę bazę’.  

 W bazie możemy tworzyć nowe profile lub zarządzać nimi. W tym celu należy kliknąć w programie Ustawienia -> Profile.

 Aby dodać nowy profil, klikamy dodaj profil.

Szczegółowe informacje na temat profili w programie fillup