Aby przenieść dane z Dysku Google na Dysk fillup, należy zalogować się do Dysku Google w celu pobrania wszystkich plików z Dysku Google. Zalogować się można klikając w Ustawienia (1) - zakładka Konto Google (2), a następnie 'Połącz z kontem Google' (3).

Po kliknięciu przycisku 'Połącz z kontem Google' (3), uruchomi się przeglądarka z załadowaną stroną Google. Należy zalogować się do konta Google, z którego chce się pobrać dokumenty, a następnie przejść do programu i poczekać aż program skończy synchronizację dokumentów. Postęp synchronizacji widoczny jest w dolnym prawym rogu.  

Po ukończeniu synchronizacji, można wylogować się (odłączyć od konta Google). Przycisk odłączenia znajduje się w zakładce Ustawień - Konto Google (2).  

 W celu przeniesienia danych, należy kliknąć w górnym prawym rogu nazwę bazy lub profilu (4), a następnie wybrać przycisk Przenieś do Dysku fillup (5).

 

Można przenieść wszystkie dokumenty do jednego profilu (6). Przenosząc dokumenty można wskazać, czy chce się utworzyć nowy profil, czy dodać zaznaczone elementy do istniejącego profilu (7). Jeżeli dokumenty mają być przeniesione do nowego profilu, należy wprowadzić nazwę profilu (8).  

 Można też przenieść dane z podziałem na firmy (9). Wtedy program utworzy profile (bądź zaproponuje przypisanie do istniejącego profilu) (10). Żeby finalnie zatwierdzić przenoszenie, należy wybrać przycisk 'Przenieś dane' (11), po jego kliknięciu program zacznie przenosić dane. Po przeniesieniu pojawi się okno, w którym będzie można wybrać, czy chce się przejść do Dysku fillup.