Dysk fillup z usługą e-skrzynki od wersji 6.0 Beta