Na konto.fillup.pl możliwe jest spersonalizowanie firmy. W panelu można ustawić logo oraz nazwę firmy. Dane te będą widoczne dla e-klienta w e-skrzynce Dysku fillup.

Żeby ustawić logo lub zmienić nazwę firmy, należy zalogować się do konta, następnie z menu wybrać 'Ustawienia' (1) i 'Zmień dane firmy' (2).

W oknie, które się pojawi, można ustawić logo (formaty jpg, jpeg oraz png, nie większe niż 2MB). Żeby ustawić logo firmy, należy wybrać przycisk 'Wybierz plik' (3), następnie wskazać plik, który chce się ustawić jako logo. Po wskazaniu pliku, należy kliknąć 'Zapisz logo' (4).

Można też ustawić nazwę firmy, w tym celu należy wpisać nazwę firmy w odpowiednie pole (5), a po uzupełnieniu kliknąć 'Zapisz' (6).  

Logo (7) oraz nazwa firmy (8) widoczne będą w e-skrzynce dla użytkownika.