Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) polega na tym, że podczas logowania następuje dodatkowy etap weryfikacji użytkownika. Może być to np. wymóg podania kodu z wiadomości SMS lub jednorazowe hasło generowane przez aplikację. Ta dodatkowa metoda uwierzytelniania jest stosowana w takich usługach internetowych, jak np. bankowość, czy usługi poczty elektronicznej.
Więcej informacji na temat uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) 

Po zalogowaniu w serwisie konto.fillup.pl należy wybrać Ustawienia [1], a następnie opcję 'Włącz 2FA [2]' (ang. 2FA -> Two Factor Authentication - Uwierzytelnianie dwuskładnikowa). 

 

 Po przejściu pojawi się kod QR [3] oraz ciąg znaków [4].

 

 W tym przykładzie jest użyta aplikacji Google Authenticator.

Należy dodać dostęp do aplikacji [5]. A następnie zeskanować kod QR [3] aplikacją [6]. Lub przepisać kod [4] do aplikacji [7].

 

 Po dodaniu dostępu w aplikacji w pole podaj kod [8]

 

 Należy podać kod, który pojawi się w aplikacji [9] (kod zmienia się co jakiś czas, więc czas na jego wpisanie jest ograniczony).

 

 Po wpisaniu kodu, należy kliknąć 'Włącz 2FA', a następnie wpisać jeszcze jeden kod w kolejnym kroku, żeby zalogować się do konta.

Przykładowe aplikacje służące do uwierzytelniania dwuskładnikowego: