Po kliknięciu w ‘Przygotuj plik JPK_SF’, jeżeli wcześniej został już wygenerowany plik XML sprawozdania, pojawia się okienko z komunikatem: 

 

Jeżeli klikniemy w “Wygeneruj nowy XML”, zostanie usunięty wcześniej wygenerowany plik XML, usunięte zostaną wcześniej dodane podpisy pod sprawozdaniem i zostanie wygenerowany nowy plik XML na podstawie wprowadzonych danych, który będzie można na nowo podpisać. 

 Jeżeli klikniemy w “Pozostaw poprzedni plik”, to program pozostawi w sprawozdaniu wcześniej wygenerowany plik XML, a w kolejnym oknie będzie można sprawdzić jakie podpisy zostały już złożone pod tym sprawozdaniem.