Po przygotowaniu sprawozdania i po podpisaniu wygenerowanego pliku XML, można je zapisać poprzez opcję ‘Zapisz XML do podpisu na dysk’ z poziomu otwartego okna Podpisywania XML w trakcie wysyłki.

Sprawozdanie można również zapisać z poziomu otwartego formularza klikając w górnej belce Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK.

Dodatkowo można też zapisać z poziomu okna Moje formularze – należy wtedy zaznaczyć odpowiednie Sprawozdanie i wybrać opcję ‘Zapisz na dysku’ -> Zapisz na dysku plik XML JPK.

 

Podczas zapisu na dysku można będzie wskazać lokalizację, w której chcemy to sprawozdanie zapisać na komputerze. Po zapisaniu pliku XML JPK_SF na komputerze, można go następnie przesłać mailem do kolejnych osób, które są zobowiązane złożyć swój elektroniczny podpis pod przygotowanym e-sprawozdaniem finansowym lub przekazać mailowo biegłemu rewidentowi do sprawdzenia.