Wysyłka elektroniczna e-Sprawozdań finansowych w pliku JPK_SF do systemu KAS

Mając gotowy podpisany plik XML JPK_SF sprawozdania, chcąc przejść dalej do wysyłki do KAS klikamy w oknie 'Podpisywanie XML' na przycisk 'Przygotuj wysyłkę do KAS'.

 

Po dodaniu podpisu, klikamy w „Przygotuj wysyłkę do KAS”. Przejdziemy do okna „Ustawienie wysyłki”, w którym konieczne jest ponowne podpisanie 'wysyłki do KAS' - pliku XML InitRequest, w którym znajduje się zaszyfrowane sprawozdanie w pliku xml JPK_SF wraz ze wszystkimi dodanymi podpisami pod sprawozdaniem oraz pozostałe pliki pdf lub w innych formatach, które zostały dodane do sprawozdania do KAS w załączniku "Dodatkowe dokumenty / załączniki z metadanymi".
W oknie 'Ustawienia wysyłki' wysyłkę do KAS wystarczy podpisać tylko jednym podpisem, albo przez e-podpis, albo ePUAP.

 

Po podpisaniu wysyłki, aby wysłać sprawozdanie do systemu KAS, klikamy na przycisk „Wyślij do KAS”.

 

Rozpocznie się wysyłka i w programie pokaże się odpowiedni komunikat, ze statusem 301 Przetwarzanie.

 

W kolejnym kroku wyświetli się komunikat ze statusem wysyłki.

 

Po pomyślnym wysłaniu sprawozdania do systemu KAS Ministerstwa Finansów status zmieni się na 200 i w programie wyświetli się odebrane UPO (potwierdzenie wysłania).

Status wysyłki sprawozdania można również sprawdzić, klikając w przycisk „Status pliku JPK” – na otwartym sprawozdaniu, które wysyłaliśmy.