Wersja demonstracyjna umożliwia bezpłatne przetestowanie funkcjonalności programu, jeśli chodzi o e-Sprawozdania Finansowe.

Przetestowanie DEMO modułu eSF jest dostępne na wersji zainstalowanej fillup (wersja desktop). 

Jak uruchomić wersję DEMO?

Aby uruchomić wersję DEMO, wejdź do zakładki e-Sprawozdania Finansowe, wybierz rodzaj e-Sprawozdania Finansowego, np. e-Sprawozdania Finansowe dla jednostek innych w złotych.

Wybierz przycisk 'Wypróbuj DEMO', co umożliwi wypełnienie sprawozdania oraz przejście przez testową wysyłkę. W wersji DEMO Sprawozdanie nie zostanie oficjalnie wysłane do wybranej instytucji (KAS lub eKRS).

Po kliknięciu w przycisk 'Wypróbuj (DEMO), wyświetli się komunikat informujący, że wersja demonstracyjna umożliwia przygotowanie oraz wysłanie testowo Sprawozdania Finansowego. Jeśli chcesz sprawdzić demonstracyjnie, jak przygotować i wysłać testowo Sprawozdanie Finansowe kliknij 'Tak'.

Otworzy się formularz sprawozdania finansowego z informacją, że jest to 'Wersja Demo'.

Wypełniony testowo formularz e-Sprawozdania Finansowego zapisze się w programie pod nazwą z dopiskiem DEMO.

W zakładce Moje formularze zostanie zapisany jako DEMO - SFJMAZ (1)  (v.1-2).

Testowe przygotowanie sprawozdania finansowego i testowa wysyłka

 UWAGA: Pracując w wersji DEMO modułu e-SF możesz wprowadzać fikcyjne, testowe dane do formularzy. Możesz też przygotować już swoje docelowe sprawozdanie z rzeczywistymi danymi, a po zakupie abonamentu będzie można to sprawozdanie podpisać rzeczywistymi podpisami kwalifikowanymi lub przez profil zaufany i wysłać.

Poniżej pokażemy jak wygląda wypełnianie testowego sprawozdania i testowa wysyłka do KAS. Po otwarciu formularza sprawozdania zacznij od wpisania nr NIP podmiotu którego sprawozdanie chcesz wypełnić. Dla ułatwienia w polu NIP możesz skorzystać z funkcjonalności pobierania danych firmy z GUSu.

 Sprawdź czy wszystkie wczytane dane firmy (nazwa pełna, adres) są poprawne.

Wybierz rodzaj wysyłki - wysyłkę do systemu KAS lub do systemu eKRS.

Wpisz okres, za jaki przygotowujesz sprawozdanie.  

 Wybierz przycisk ‘Przejdź do wypełniania sprawozdania’, aby móc wypełnić pozostałe załączniki.

W załączniku ‘Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego’ będzie można podać dodatkowe informacje dotyczące firmy. Na początku wpisz swój kod PKD i uzupełnij po kolei wszystkie pola.

Wypełnij sekcję założenie kontynuacji działalności, informację o połączeniu spółek, wpisz zasady rachunkowości i uszczegółowienie sprawozdania. W dalszej części sprawozdania możesz dołączyć pliki PDF z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami oraz dodać do nich dodatkowy opis. Po wybraniu ikony plusa otworzy się okno systemowe, w którym będzie można wskazać plik PDF do wczytania.  

Następnie wypełnij kolejny załącznik- Bilans, opcja ‘Przejdź do Bilansu’

Kwoty możesz wpisać ręcznie lub zaimportować je z excela.  

Przykładowy plik do wczytania znajdziesz po naciśnięciu przycisku ’pomocy’. 

Jeśli potrzebujesz uszczegółowić niektóre wiersze w bilansie, to na ostatniej stronie formularza możesz dodać pozycje uszczegóławiające w tabeli ‘Dodatkowe pozycje uszczegóławiające wybierając przycisk z ikoną plusa po prawej stronie.  

Wybierz z listy odpowiedni wiersz, który chcesz uszczegółowić i wpisz kwoty. 

Aby wrócić do ‘Wprowadzenia do sprawozdania’, kliknij w zakładkę SFJIN info.  

Z poziomu ‘Wprowadzenia do sprawozdania’ możesz dodać i wypełnić kolejne załączniki ‘Rachunek Zysków i Strat’, ‘Zestawienie zmian w kapitale własnym’ oraz opcjonalne załączniki jak ‘Rachunek przepływów pieniężnych’ oraz ‘Notę podatkową’. Wypełnianie kolejnych formularzy załączników w wersji DEMO eSF odbywa się dokładnie tak samo jak w rzeczywistym opłaconym sprawozdaniu z zakupionym abonamentem na moduł eSF.  

Chcąc wysłać testowo sprawozdanie Wybierz przycisk “Przygotuj plik JPK_SF” w lewym górnym rogu. 

Po poprawnym przetworzeniu pliku xml, przejdź ‘Dalej’. 

W wersji DEMO modułu eSF można podpisać plik JPK za pomocą testowego certyfikatu (podpisywanie prawdziwymi e-podpisami kwalifikowanymi i metoda korzystam z Profilu Zaufanego ePUAP są niedostępne w wersji demonstracyjnej). Podpis elektroniczny (testowy DEMO certyfikat) wybieramy z listy, a następnie podpisujemy nim plik sprawozdania wybierając przycisk ‘Dodaj e-podpis’.  

Uwaga: W rzeczywistym wypełnianym sprawozdaniu w tym kroku trzeba będzie skompletować wszystkie podpisy pod sprawozdaniem, osoby sporządzającej sprawozdanie i wszystkich członków zarządu. Poniżej program wyświetli w tabeli informację jakie i ile podpisów zostało złożonych pod sprawozdaniem, z konkretną datą i godziną podpisania sprawozdania. 

Po dodaniu wszystkich podpisów pod plikiem XML sprawozdania przechodzimy do następnego kroku wybierając przycisk ‘Przygotuj wysyłkę do KAS’.

W kolejnym kroku ‘Podpisywanie wysyłki do KAS’, trzeba jeszcze podpisać samą wysyłkę. Wysyłkę podpisuje już tylko jedna osoba, upoważniona do wysyłania e-Sprawozdania. W wersji DEMO eSF możesz wysyłkę testową podpisać testowym certyfikatem e-podpisu -> opcja ‘Dodaj podpis (e-podpis)’.  

Po podpisaniu w tabeli poniżej wyświetli się informacja jakim podpisem zostanie ta wysyłka podpisana.

Aby rozpocząć wysyłkę testową, kliknij przycisk ‘Wyślij do KAS’. Program poinformuje nas o rozpoczęciu wysyłki testowej. 

Po testowej wysyłce sprawozdanie otrzyma fikcyjne UPO i status 200. UPO zostanie przypięte jako załącznik do wysłanego sprawozdania i będzie można je obejrzeć.  

Uwaga:

W wersji demonstracyjnej (DEMO eSF) jest możliwość testowego przygotowania oraz testowego wysłania sprawozdania finansowego.

Takie opcje jak: zapis na dysku plik PDF, zapis na dysku plik XML JPK, zapis na dysku plik CSV, e-podpisywanie rzeczywistym kwalifikowanym e-podpisem lub e-podpisywanie przez profil zaufany, drukowanie formularzy ich wysyłka e-mailem są zblokowane. .

Po wybraniu zablokowanej opcji np. drukowania, wyświetli się komunikat:

Zablokowane w wersji DEMO funkcjonalności zostaną automatycznie w programie odblokowane, w momencie, gdy w programie zostanie wprowadzony zakupiony abonament na sprawozdania finansowe. Można w tym celu wykupić abonament na sam moduł eSF na stronie cennika w zakładce ‘e‑SF Sprawozdania Finansowe’ lub Pakiet e-SF + formularze bazowe w cenniku w zakładce ‘taniej w pakiecie z e‑SF’. 

Jak wyjść z wersji DEMO do prawdziwej wysyłki sprawozdania finansowego?

Po przetestowaniu sprawozdania na wersji demonstracyjnej, możesz szybko wyjść z DEMO formularza klikając opcję ‘Utwórz kopię bez DEMO’ a następnie dostarczyć go do systemu KAS lub e-KRS .

Można też z poziomu listy Moje formularze usunąć testową wysyłkę po wybraniu przycisku ‘Wyczyść test’. 

Utworzy się wtedy kopia sprawozdania i usunięte zostanie słowo DEMO na początku nazwy formularza. 

Po zakupieniu abonamentu na moduł e-sprawozdań finansowych fillup, będzie można na nowo je podpisać (e-podpisem kwalifikowanym lub przez Profil Zaufany) i wysłać do systemu KAS lub przygotować XML i złożyć sprawozdanie w systemie e-KRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aby zakupić abonament, kliknij w przycisk 'Zamów', zostaniesz przekierowany na stronę Cennika, gdzie możesz wybrać odpowiedni abonament, a następnie go opłacić.

Po wprowadzeniu do programu zakupionego abonamentu informacja o potrzebie opłacenia formularza i przycisk ‘Wypróbuj (DEMO)’ znikną.