Jeśli wcześniej przygotowałeś sprawozdanie, które będzie miało być wysłane do KAS, przesłałeś to sprawozdanie dalej do podpisu i otrzymałeś plik sprawozdania podpisany przez pozostałych członków zarządu, możesz wczytać ten plik do programu fillup z poziomu otwartego formularza tego sprawozdania. W tym celu odszukaj w zakładce Moje formularze to sprawozdanie, które przygotowałeś, otwórz je, a następnie kliknij w opcję ‘Przygotuj plik JPK_SF’.

 

 Pokaże się komunikat z informacją, że już jest przygotowany plik xml z tego sprawozdania. Chcąc wczytać ten sam plik XML sprawozdania podpisany przez pozostałych członków zarządu, kliknij w ‘Pozostaw poprzedni plik’.

 Uwaga: kliknięcie w opcję ‘Wygeneruj nowy XML’ spowoduje wykasowanie w programie fillup wcześniej wygenerowanego i podpisanego XMLa.

Przy sprawozdaniach, które będą wysyłane do KAS, w drugim kroku wysyłki pliku JPK – ‘Podpisywanie XML’ kliknij w przycisk ‘Wczytaj podpisany XML’  

  i wskaż plik sprawozdania odesłany mailem, podpisany przez pozostałych członków zarządu.

Po wczytaniu pliku XML ze sprawozdaniem otrzymanego mailem, w tabeli będą widoczne pozostałe podpisy wszystkich innych członków zarządu.

 Jeśli zostały skompletowane wszystkie podpisy pod sprawozdaniem, będzie można przejść do kolejnego etapu przygotowania wysyłki do KAS klikając na przycisk ‘Przygotuj wysyłkę do KAS’.

Zobacz dalej jak w kolejnym kroku przygotować wysyłkę do KAS - tutaj