Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę „e-Sprawozdania Finansowe” i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek pożytku publicznego, otworzy się formularz "e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek pożytku publicznego w złotych". W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJOPZ.

Na formularzu SFJOPZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT).

Po wypełnieniu formularza, klikamy na górze w przycisk "Przejdź do wypełnienia sprawozdania – dla jednostki OPP".

Otworzy się kolejny formularz "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJOP Info.

Część pól w formularzu "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJOPZ. Po wypełnieniu pozostałych pól "Wprowadzenia" przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk "Przejdź do Bilansu".

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz "Bilans"– symbol SFJOPZ BIL.

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z RZiS, wróć do zakładki "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" – symbol SFJOP Info

i wybierz "Przejdź do RZIS".

W analogiczny sposób z zakładki SFJOP Info można dodać załącznik "Noty podatkowej" symbol zakładki SFJOPZ Dinfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia lub plik pdf, przejdź do zakładki załącznika "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

Załączniki "Bilans", "RZiS", "Nota podatkowa" można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel – opcja "Importuj z Excela" na górze formularza.

Każdy formularz, który posiada przycisk "Importuj z Excela", umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel. Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki OPP jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillUp, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z górnego menu klikając na pasku na opcję ‘Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK’.