Po kliknięciu na bocznym menu w ikonkę 'e-Sprawozdania Finansowe' i wybraniu sprawozdania finansowego dla jednostek pożytku publicznego, otworzy się formularz 'e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek pożytku publicznego w złotych'. W każdej chwili podczas wypełniania sprawozdania, możesz wrócić do niego klikając w pierwszą zakładkę o symbolu SFJOPZ.

Na formularzu SFJOPZ możesz wybrać rodzaj wysyłki sprawozdania: wysyłka do systemu eKRS (przedsiębiorca wpisany do eKRS), wysyłka do systemu KAS (podatnicy PIT).

Po wypełnieniu formularza, klikamy na górze w przycisk 'Przejdź do wypełnienia sprawozdania – dla jednostki OPP'.

Otworzy się kolejny formularz 'Wprowadzenia do sprawozdania finansowego' i będzie on widoczny jako kolejna zakładka do wypełnienia, jako załącznik do przygotowywanego przez Ciebie sprawozdania – symbol SFJOP Info.

Część pól w formularzu 'Wprowadzenia do sprawozdania finansowego' zostanie automatycznie wypełniona danymi z głównego formularza SFJOPZ. Po wypełnieniu pozostałych pól 'Wprowadzenia' przechodzimy do kolejnego załącznika sprawozdania, klikając na górze formularza w przycisk 'Przejdź do Bilansu'.

W kolejnej zakładce otworzy się do wypełnienia formularz 'Bilans'– symbol SFJOPZ BIL.

Po jego wypełnieniu, chcąc wypełnić kolejny załącznik z RZiS, wróć do zakładki 'Wprowadzenia do sprawozdania finansowego' – symbol SFJOP Info

i wybierz 'Przejdź do RZIS'.

W analogiczny sposób z zakładki SFJOP Info można dodać załącznik 'Noty podatkowej' symbol zakładki SFJOPZ Dinfo.

Jeśli chcesz dodać pozostałe dodatkowe informacje i objaśnienia lub plik pdf, przejdź do zakładki załącznika 'Wprowadzenie do sprawozdania finansowego' i podaj dane na końcu formularza w sekcji Dodatkowych informacji. 

Załączniki 'Bilans', 'RZiS', 'Nota podatkowa' można wypełnić ręcznie lub można zaimportować kwoty do formularza z pliku Excel – opcja 'Importuj z Excela' na górze formularza.

Każdy formularz, który posiada przycisk 'Importuj z Excela', umożliwia wczytanie odpowiednio wcześniej przygotowanych danych z pliku Excel. Tak sporządzone sprawozdanie finansowe jednostki OPP jest gotowe do wysyłki elektronicznej.

Jeśli nie chcesz wysyłać sprawozdania bezpośrednio z programu fillup, możesz pobrać przygotowany plik xml JPK_SF na swój komputer. Możesz to zrobić z górnego menu klikając na pasku na opcję 'Zapisz -> Zapisz na dysku plik XML JPK'.