Jeśli wcześniej przygotowałeś sprawozdanie, które będzie miało być wysłane do eKRS, przesłałeś to sprawozdanie dalej do podpisu i otrzymałeś podpisany plik sprawozdania podpisany przez pozostałych wszystkich członków zarządu, możesz wczytać ten plik do programu fillup z poziomu otwartego formularza tego sprawozdania. W tym celu odszukaj w zakładce Moje formularze to sprawozdanie, które przygotowałeś, otwórz je, a następnie kliknij w opcję ‘Przygotuj plik JPK_SF’.

 

Pokaże się komunikat z informacją, że już jest przygotowany plik xml z tego sprawozdania. Chcąc wczytać ten sam plik XML sprawozdania podpisany przez pozostałych członków zarządu kliknij w ‘Pozostaw poprzedni plik’.

Uwaga: kliknięcie w opcję ‘Wygeneruj nowy XML’ spowoduje wykasowanie w programie fillup wcześniej wygenerowanego i podpisanego XMLa.

Przy sprawozdaniach, które będą wysyłane do eKRS, do drugim kroku wysyłki pliku JPK pojawi się od razu okno ‘Ustawienia wysyłki’, w którym będzie można wczytać podpisany plik XML otrzymany mailem, klikając na przycisk ‘Wczytaj podpisany XML’.

 

Po wczytaniu pliku XML ze sprawozdaniem, w tabeli będą widoczne pozostałe podpisy wszystkich innych członków zarządu.

Jeśli zostały skompletowane wszystkie podpisy pod sprawozdaniem będzie można przejść do kolejnego etapu przygotowania wysyłki do eKRS klikając na przycisk ‘Przygotuj plik JPK_SF’.

 

Zobacz dalej jak w kolejnym kroku przygotować wysyłkę do eKRS - tutaj