Do programu zostanie wczytany podpisany ręcznie w przeglądarce plik i następnie kliknij na przycisk 'Przygotuj plik JPK_SF'.

Po kliknięciu w 'Przygotuj plik JPK_SF', nastąpi podpisywanie pliku, a następnie wyświetli się okno 'Przygotowanie wysyłki'.

Z poziomu okna 'Przygotowanie wysyłki' masz możliwość wysłania przygotowanego JPK SF do eKRS, możesz również zapisać podpisany plik na dysku – opcja 'Pobierz plik XML JPK_SF' lub możesz ustawić status dla pliku XML JPK_SF.

Po kliknięciu w przycisk 'Przygotuj wysyłkę do eKRS' otworzy się strona, gdzie należy kliknąć na 'Otwórz ekrs.ms.gov.pl' i dalej postępujemy wg instrukcji, która się wyświetli po lewej stronie.

Plik JPK_SF powinien być podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w systemie ekrs.ms.gov.pl przez osobę sporządzającą sprawozdanie finansowe oraz przez kierownika jednostki, a w przypadku organu wieloosobowego – przez wszystkich członków tego organu (np. prezes i wiceprezes). Należy zarejestrować się w ekrs.ms.gov.pl (link: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account) i po zalogowaniu, postępować zgodnie z informacjami na stronie.

Szczegółowa instrukcja zamieszczania sprawozdania na eKRS znajduje się tutaj:

https://www.fillup.pl/pomoc/help/#link_296337

Po wysłaniu sprawozdania ustaw opcję „sprawozdanie wysłane”, Twoje sprawozdanie zostanie oznaczone w programie fillUp jako wysłane.

Jeśli otworzymy wcześniej podpisany plik JPK_SF z listy 'Moje formularze', pojawi się następująca informacja:

Z tego poziomu możesz usunąć wcześniejszy plik XML i przygotować nowe sprawozdanie finansowe na podstawie wpisanych danych w formularzu – opcja 'Wygeneruj nowy XML' . Możesz pozostawić wcześniej wygenerowany i podpisany plik XML bez zmian – opcja 'Pozostaw poprzedni plik' i dodatkowo podpisać sprawozdanie.