Gotowe podpisane sprawozdanie można wysłać do podpisu do pozostałych członków zarządu lub do kontroli biegłego rewidenta korzystając ze swojego programu pocztowego lub logując się na stronie www do swojej poczty e-mailowej. W tym celu w programie pocztowym w wiadomości należy dodać jako załącznik, zapisany wcześniej plik xml JPK_SF z dysku komputera.

Można również skorzystać z wysyłki mailem bezpośrednio z programu fillup. Z poziomu otwartego sprawozdania wybierając w górnym menu opcję Wyślij -> Wyślij mailem plik XML JPK_SF

Wysyłki mailem można również dokonać z poziomu okna Moje formularze. W tym celu należy zaznaczyć na liście podpisane przez nas wcześniej e-sprawozdanie, a następnie z górnego menu wybrać opcję Wyślij -> Wyślij mailem plik XML JPK_SF